До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • автостери́льність
 • автосу́міш
 • автохто́нність
 • агітаці́йність
 • аглютинати́вність
 • агра́рність
 • агрего́ваність
 • агреси́вність
 • адапти́вність
 • адапто́ваність
 • адгези́вність
 • адеква́тність
 • Аджиго́ль
 • адити́вність
 • адсорбці́йність
 • аза́ртність