До іменників чоловічого роду належать ті іменики, які здебільшого мають в називному відмінку однини нульове закінчення, рідше -о, -а. З іменниками чоловічого роду співвідносяться займенники він, цей.
63889
слів знайдено