Рефлексивні дієслова виражають зворотні дію (спрямовану на самого носія дії). Такі дієслова закінчуються постфіксом -ся(-сь).
50686
слів знайдено