Пасивний стан дієслова — це граматична категорія, яка вказує на те, що підмет повідомлення є об'єктом дії.
15500
слів знайдено