ІНЕРТНИЙ — ТЛУМАЧЕННЯ

ІНЕ́РТНИЙ

Позбавлений активності та ініціативи; недіяльний. Приклади
  • Щось інертне, без краю байдуже було в її рисах, і тільки коли очі на нього підводила, він знову відчував ту, що з ним танцювала. (В. Підмогильний)
  • І вже те саме наше кидання тривожило наш інертний загал, і загал реагував на те як міг. (Ю. Андрухович)
  • Життя благородної людини завжди протилежне інертному існуванню посередностей, для яких характерні самозаспокоєність, самозакоханість, самохизування. (з наук. літ.)
  • Флегматичний темперамент може зробити людину млявою, інертною, часто байдужою до всіх вражень життя. (з навч. літ.)
  • І вона [влада] оживлює мертвяків, ставить на ноги калік, робить видющими незрячих, висхлих, безживних, інертних сповнює соками й енергією. (В. Винниченко)
хім. Який не вступає в хімічні реакції й не утворює сполук. Приклади
  • Крім азоту й кисню, повітря містить інертні гази, що не утворюють хімічних сполук. (з наук. літ.)
  • Водяна пара й справді має цілу низку цінних якостей: термічно стійка й хімічно інертна, зовсім нетоксична. (з наук.-попул. літ.)
  • Для визначення регіонарного та загального мозкового кровообігу використовуються методи внутрішньоартеріального та внутрішньовенного введення радіоактивного інертного газу. (із журн.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.