ЧАС — ТЛУМАЧЕННЯ

ЧАС

філос. Одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття. Приклади
 • Однією з основних рис спеціальної теорії відносності є те, що вона розглядає простір і час у тісному, нерозривному зв'язку. (з публіц. літ.)
 • Тільки дивне хвилювання на якусь мить пройняло нащадків і відчуття врочистої таємниці буття – немовби всі вони раптом торкнулися безмежності часу і його гармонійних законів. (О. Довженко)
 • Не задержать нам хвилі. Кожна мить знов родить другу мить, і перша в другій спить, обі у третій, та, як вежа, час виростає й мене не має й нас німить. (Б.-І. Антонич)
Тривалість існування явищ і предметів, перебігу подій і т. ін., а також міра її, яка визначається століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін. Приклади
 • – Мамо! Що це ви вчинили? – сказала Настя. – А що ж я зробила? Підождемо з півроку, та й годі. Як не одкинеться Денис за цей час, то він буде твій. (І. Нечуй-Левицький)
 • Усвідомлення історичної сутності археології – одне з найважливіших її досягнень останнього часу. (із журн.)
 • Ніна Олександрівна й досі не може без сміху дивитись на ту нужденну неоковирну ширму із старої плахти, напнутої на почорнілі від часу патички. (Б. Антоненко-Давидович)
 • “Адвокат Мартіан” [драма Лесі Українки] міг би служити зразком послідовного дотримання суворих класичних канонів єдності дії, місця і часу. (із журн.)
 • Час не спиняється. Чимало літ минуло. Івга хоч і привикла трохи, та вже не та стала, що перше була! (Марко Вовчок)
 • І так минав час. Осінь танула, як воскова свічка. (М. Коцюбинський)
 • Час ішов. Пріська жила собі на другому краї села і не відала, що Грицько заміряв, що пригадував. (Панас Мирний)
 • [Бочкарьова:] Працюєш до пізнього вечора, на все реагуєш, і час летить... (О. Корнійчук)
 • І вже напевне знала, що ніколи й нікому не розкаже про цей сон... Але хто знав, скільки минуло часу, коли вона прокинулась? Може лише одна секунда? (С. Іванов)
 • Диктори в шинелях повідомляли, що 29 грудня, об 11 годині за московським часом, в розташування противника прибудуть з радянського боку парламентери вручити оточеним ультиматум. (О. Гончар)
Проміжок, відрізок, інтервал у послідовній зміні годин, днів, років і т. ін., протягом яких що-небудь здійснилося, здійснюється чи здійснюватиметься. Приклади
 • Він лежав тихо кілька часу, а тоді знов ухопився за груди. – Води!.. (Б. Грінченко)
 • В час обіду не раз ми поверталися до розмови про Синявіна. (Іван Ле)
 • Час артилерійської підготовки кінчився, і пекельний гуркіт поволі стихав, влягався, як влягається море, розбурхане штормом. (О. Гончар)
 • Прийде час, коли ця жінка буде відчувати себе дівчиною, звичність і знання любовних утіх залишаться в ній, як згадка про давно читану, недозволену книгу. (В. Підмогильний)
 • Час замикання розмикального контакту електричного реле.
 • Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу .. ішов молодий чоловік. (Панас Мирний)
 • Над горами сонечко сходить з-за гаю, Отари женуть... Тихий ранішній час. (Леся Українка)
 • Люблю я ті часи, як сонце вже встає І промінь свій прозорий На села, на поля так вільно, ніжно ллє. (М. Рильський)
Історичний період у розвитку природи і людства; визначена епоха або окремий етап у житті певного народу, держави, суспільства. Приклади
 • Предмети, зображені на кам'яних бабах, відносяться до часу пізньої бронзи, що свідчить про їх передскіфське походження. (з наук.-попул. літ.)
 • Суворий Дант, вигнанець флорентійський, Встає із темряви часів середньовічних. (Леся Українка)
 • Воронцов пригадав бачену десь картину з часів громадянської війни: білі привели комсомольців на розстріл. (О. Гончар)
 • Про об'єктивне висвітлення історії України в культівсько-застійні часи не могло бути й мови. Навіть ознайомлення з працями Михайла Грушевського загрожувало Сибіром. (з наук. літ.)
 • Багато періодичних видань дореволюційного часу, зокрема в Галичині, виходить з більшим або меншим запізненням. (З. Мороз)
 • Повісті та легенди переносять читача в давноминулі часи. (із журн.)
 • Повість “Місце для дракона” переносить нас у Галичину часів середньовіччя. (Ю. Винничук)
Фіксований момент у тривалості того, що відбувається, здійснюється. Приклади
 • Вони без великого почоту і кроку ступити не вміли, тому-то на час такої гостини у місті за жодні гроші зайвої квартири не знайшов би. (Б. Лепкий)
 • Вони бояться, що ти [Т. Г. Шевченко] ще не згинув, Що в тій могилі не поліг, не стлів, Що в слушний час повернеш в Україну Ще раз і збудиш громом своїх слів. (І. Франко)
 • Злягла саме в жнива, в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. (М. Коцюбинський)
 • Запевнившись, що в хаті нема більше нічого “небезпечного”, він скупчив усю силу волі, щоб дати обличчю свому спокійний вираз. І саме був час. У хату вступив гість... військовий лікар, знайомий Макара Івановича. (М. Коцюбинський)
 • Ой, час їхать, Марусенько Тобі до господи!.. (П. Гулак-Артемовський)
 • – Я – чоловік старий: уже віджив своє. Час у яму. (Л. Мартович)
 • – Діти, сідайте! Час у дорогу! – крізь плач гукнула невістка. (М. Стельмах)
Проміжок у послідовній зміні годин, днів, не зайнятий основною роботою, справами, вивільнений для відпочинку, дозвілля тощо. Приклади
 • Пиши про все. Як ви проводите час, чи купаєтесь, гуляєте, чи ходила Оксанка до лікаря? (М. Коцюбинський)
 • Він [Дмитрій] почав підробляти, брався за виконання різних проектів в позаслужбовий час. (І. Сенченко)
 • Час зараз вільний, а солдати й не думають кудись виходити. (П. Колесник)
лінгв. Граматична категорія, що виражає відношення дії чи стану до моменту мовлення. Приклади
 • Граматична категорія часу виражає часову співвідносність подій, які відбуваються в об'єктивній дійсності або мисляться такими, що відбуваються чи могли б відбутися. (з наук. літ.)

ЧА́СОМ

Те саме, що і́ноді. Приклади
 • Часом [Палагна] щезала з дому і верталася пізно, червона, розтріпана, п'яна неначе. (М. Коцюбинський)
 • Часом можна висловить пейзажем Те, для чого слів нема людських. (М. Рильський)
 • Тройзіллям у народі часом називають триколірні .. або трилисті .. рослини. (з наук. літ.)
 • – Не співають там .. – поморщився Стефанович. Хоча часом і співають, гарно співають, особливо Русов, Лисенко, і Старицький... Працюють люди. (Ю. Хорунжий)
Випадково, ненароком. Приклади
 • – Чи ви не п'яні часом, пане хазяїне, бодай ви здорові були? – поспитав він з непевністю в голосі. (М. Коцюбинський)
 • Сафрон з підсвідомим острахом поглянув на вікно попівського будинку: чи не побачив його часом з кімнати начальник штабу. (М. Стельмах)
 • – Вибачайте, у вас часом нема сірників? (О. Кундзич)
 • Ось тут з гони проїхати вліворуч, а тоді повз верби, що в балочці. Виїхав на шлях, пустив коня бігом, а сам зірко дивився вперед, щоб часом на роз'їзд “їхній” не наткнутися. За півгодини яких спереду замаячили вітряки на горі. (А. Головко)

ЧАСА́МИ

Те саме, що і́ноді. Приклади
 • Я так думаю, що для здоров'я духу мені часами потрібна самотність. (М. Коцюбинський)
 • То вітер часами закине в віконечка снігом-крупою і в двері покинуті лине, злий холод несучи з собою. (Леся Українка)
 • Василь часами випивав, часами бив жінку. (Грицько Григоренко)

Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.