УЧЕНИЙ — ТЛУМАЧЕННЯ

УЧЕ́НИЙ

Який має широкі й глибокі знання взагалі або в якій-небудь галузі науки. Приклади
 • Є на світі багато учених людей, а поетів мало. Треба мати талан. (М. Коцюбинський)
 • Дорошенко і сам захопився роботою експедиції, брався часом за те, що зовсім не входило в обов'язки капітана. “Давно вже щось ми не тралили”, – скаже вченому своєму другові – начальникові експедиції, і коли той накаже класти судно в дрейф і спускати прилади в глибину океану, Дорошенко сам стає до лебідки. (О. Гончар)
 • Нічого не пошкодувало село для знатної доярки та її не менш відомої дочки, для дорогого зятя – інженера, людини вченої і роботящої. (Л. Дмитерко)
 • Такого вченого учителя при її дітях ще не було. (А. Чайковський)
 • Мар'янові хочеться схлипнути від цієї людської ласки, яку має від ученої людини. (М. Стельмах)
 • [Пастух:] Тюрма для божевільних! Добра штучка! Се вигадав один учений лікар і написав про те грубезну книгу, а наш король йому дав надгороду. (Леся Українка)
 • Та трапеза з звичайних страв, Не з тих, що вчений кухар повимислює Про ласого господаря. (М. Зеров)
 • – Я вже не знаю, що далі й буде на світі. Які тепер парубки стали! Ой господи! Вони, бач, вчені, в школі вчились. (І. Нечуй-Левицький)
 • – Я, бідний, невчений пастух, та обстав сильно за громадою. А що би то було, якби я був учений та й маючий господар. (Л. Мартович)
 • Чи нема ж собак учених? Або коней, що рахують, Мов купці? (Леся Українка)
 • З далекого краю привезли полковникові вченого ведмедя на цепу. (Н. Рибак)
 • Учений шпак говорить всяк. (приказка)
у знач. ім. уче́ний, ного, ч. Висококваліфікований фахівець з якої-небудь галузі науки. Приклади
 • – Як захоче молодь ще й далі навчатись, то задля цього заведена при школі вища установа, де справжні учені розповідають дрібніше й докладніше про всячину. (Панас Мирний)
 • Навіть за часів чорної реакції не можна було погасити полум'я правди, що палало в трудах Сєченова, Павлова, Менделєєва, Тімірязєва, і імена цих і інших учених супроти волі царських сатрапів стали гордістю світової науки. (М. Рильський)
 • – Може, ти й сам з чумаків? – Та знаю, почому хліб і сіль. – Оце добре, оце добре! – зрадів учений. – А чумацьких пісень багато знаєш? (М. Стельмах)
 • Вчений опублікував результати своїх дослідів. (І. Волошин)
 • Сучасний вчений – це людина з широким колом інтересів, людина великої ерудиції і культури, .. умілий організатор, справжній вихователь молодої наукової зміни. (з наук. літ.)
 • Становлення та розвиток і матеріальної, і духовної культур неможливі поза суспільством, і тому для деяких вчених культура і суспільство – явища навіть тотожні. (з наук. літ.)
 • Учений [Д. Багалій] заперечив версію про початок української історії (народу і мови) лише з XIV –XV ст. (з навч. літ.)
 • Моїм учителем був славнзвісний учений і ректор академії. (А. Чайковський)
Пов'язаний з наукою (у 1, 2 знач.). Приклади
 • З 1892 р. удалось мені якось вступити на урядову службу до “ученої філоксерної” комісії, що вела боротьбу з філоксерою на Бессарабії. (М. Коцюбинський)
 • Молодий Вахушті брав активну участь у різних вчених і учбових комісіях і в державних справах. (з наук.-попул. літ.)
 • Учений ступінь кандидата філологічних наук.
 • Учений ступінь доктора медичних наук.
 • Учене звання професора.
 • [Вася:] Та я ж говорю про вченого секретаря. Ми настоюємо, щоб у цьому питанні була зважена громадська думка інституту. (І. Микитенко)
 • Після голосування вченої ради по останній піднесено висловленій фразі молодої жінки в залі вибухнули дружні аплодисменти. (Іван Ле)
 • Степан Федорович повідомляє, що 12 травня відбудеться вчена рада науково-дослідної станції. (О. Гончар)
 • – Я думала, що ви привезете новинки з світу вищого, з світу науки. Може, там вийшла яка нова вчена цікава книжка, абощо? (І. Нечуй-Левицький)
 • Статистик .. всіляко набивається на вчену розмову з учителем. (М. Стельмах)
розм. Який має досвід у чому-небудь, який зазнав покарання; провчений. Приклади
 • – Ох, хлопче, – предостерігали [перестерігали] його учені дворові, – говори, та не договорися. (Панас Мирний)

У́ЧЕНИЙ

Дієпр. пас. до учи́ти. Приклади
 • І руки ті, не учені до зброї, Що досі так довірливо одкриті Шукали тільки дружньої руки, Тепера зводяться від судороги, злості. (Леся Українка)
 • Спершу дуже трудно було: молодий-таки, небувалий, не вчений як слід. Що ті три зими в школі. (А. Головко)
 • Я тільки сотник і то не з тих учених, а такий собі старосвітський, простий. (Б. Лепкий)
 • Левко полегшено зітхає, з вдячністю дивиться на Вараву, не знаючи, як і вклонитися йому: на це парубок не дуже вчений. (М. Стельмах)
 • Перше говорив [пан], що й хати нові поставлю у три віконця, а потім – то й старі розвалились! Може, його на добре й учено, та, мабуть, панську істоту не переробиш! (Марко Вовчок)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.