УРЯД — ТЛУМАЧЕННЯ

УРЯ́Д

Правління як діяльність, дія. Приклади
 • Пан Хоцінський розказував про маєтності князя, .. про цілі череди волів, коней, про корисний уряд управителя. (І. Нечуй-Левицький)
 • А Гринько Книш хотів показати всім людям, що він виконує свій уряд не задля зисків, але з почуття обов'язку. (Л. Мартович)
Посада, що дає право керувати людьми. Приклади
 • Виробили [єзуїти] таке право, що жоден “іновірець” не міг займати найвищих урядів державних, не міг бути сенатором, канцлером, воєводою і т. п. (І. Франко)
 • – Почав [Іванець] гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана. Той і настановив його хорунжим. (П. Куліш)
 • [Грицько:] Не хочу я зістатися позаду, І я дійду високого уряду. (В. Самійленко)
 • Вже парубком узяли його до замка, .. потім дали йому великий чин – уряд дозорчого, чи стружа. (Д. Мордовець)
діал. Державна установа. Приклади
 • Головна дорога веде попри магістрат, староство, жандармерію, почтовий уряд. (Уляна Кравченко)
 • Помітивши, що біля уряду на майдані щось коїться цікаве, з поблизьких дворів збігалися люди й цікавим півколом оточили Василиху. (С. Черкасенко)
 • Перед урядом громадським, де мало відбутися голосування, стояли жандарі. (Б. Лепкий)

У́РЯД

Найвищий виконавчий та розпорядчий орган державної влади, який здійснює управління державою. Приклади
 • Уряд амністував професора, професор зі своєю тонкою дипломатією переїхав на Україну. (М. Хвильовий)
 • – Я прочитаю вам закон робітничо-селянського уряду про землю від п'ятого лютого тисяча дев'ятсот двадцятого року. (М. Стельмах)
 • Усіх, причетних до судового фарсу, тобто усіх свідків і учасників фальсифікацій, знищували: і слідчих, і суддів, і керівників уряду. (з наук.-попул. літ.)
 • Перед урядом України, як і будь-якої іншої цивілізованої держави, стоїть завдання забезпечити вільний розвиток інших мов та культур в Україні. (з публіц. літ.)
 • Після відставки керівника уряду УНР й початку останньої еміграції його [В. Винниченка] мучили вже інші питання. (з наук. літ.)
 • Демократичний уряд.
 • Буржуазний уряд.
 • Наприкінці березня уряд УНР і всі міністерства перебазувались до Рівного. (Б. Антоненко-Давидович)
 • У театрі Шевченка відбувся концерт, після якого ми пішли на товариську зустріч з урядом і генералітетом. (О. Довженко)
іст. Місцеве правління. Приклади
 • Як же вмер паволоцький полковник, що після Шрама уряд держав, .. зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати. (П. Куліш)
 • [Ізоген:] Я поки що вже виготовив листи, .. щоб розіслать по всіх церквах, урядах, громадських і державних установах. (Леся Українка)
 • Розповів наш чоловік усю свою біду: як у сільському уряді засіли багачі, як він з ними боровся за бідних і його ненавиділи. (В. Королевич)
 • Тут були, окрім самого Мазепи, генеральний весь уряд військовий: пан обозний Барковський, пан суддя військовий, .. генеральний осавула, пан бунчужний. (Д. Мордовець)

УРЯ́Д

Див. у́ряд.

УРЯ́Д

Див. вряд.
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.