ТАКТИ — ТЛУМАЧЕННЯ

ТАКТ

Метрична музична одиниця – кожна з рівних за тривалістю частин, на які поділяється музичний твір за числом ритмічних наголосів у ньому. Приклади
 • Від перших тактів увертюри, до останніх акордів опери, чуємо ми оригінальні, високохудожні мотиви українських колядок. (з навч. літ.)
 • Музикант легко й безтурботно брав по кілька тактів то з того, то з іншого твору світових композиторів. (В. Собко)
 • Розбити ноти на такти.
 • У лінгвістиці мовні такти, які виконують смислорозрізнювальну роль, називають синтагмами. (з наук. літ.)
Ритм якогось руху, дії; кожен із рівномірно повторюваних рухів, ударів. Приклади
 • Потяг м'яко вибивав такт коліс, м'яко похитувались тіла, й хилиталась штора на вікні. (В. Винниченко)
спец. Частина робочого циклу якогось механізму. Приклади
 • Тактом зветься хід поршня від однієї мертвої точки до другої, протягом якого відбувається частина робочого процесу [циклу] двигуна. (з наук. літ.)

ТАКТ

Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності. Приклади
 • Кільки [скільки] зручності і такту потрібно, щоб кожду сцену зробити заразом і звичайною, немов щоденною, а при тім і характеристичною! (І. Франко)
 • При перекладі фразеологізмів потрібна велика обережність, потрібен художній такт. (М. Рильський)
 • Довго вони йшли мовчки. Такт підказав Ганні ні про що більше не розпитувати. (Ю. Яновський)
 • Почуття такту примусило його сказати ще кілька слів перше, ніж попросити Каргата передати трубку Петушекові. (Ю. Шовкопляс)
 • Цілком природно, художній такт письменника не дозволяє будувати всі діалоги та монологи в такому стилістичному ключі. (з наук. літ.)

Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.