СПІЛЬНІСТЬ — ТЛУМАЧЕННЯ

СПІ́ЛЬНІСТЬ

Однаковість для всіх; те загальне, що притаманне кожному з порівнюваних явищ. Приклади
  • Найширше значення слова етнос: це група людей яка історично склалася на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, психологічного складу. (із журн.)
  • Всі українські плахти характеризуються художньою спільністю. (із журн.)
Нерозривний зв'язок, єдність. Приклади
  • Без мовної спільності не може бути нації. (із журн.)
Об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами. Приклади
  • У різних лінгвокультурних спільностях по-різному осмислюються зовні однакові реалії. (із журн.)
  • Етнічна спільність.
  • Слов'янська спільність.

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.