СИСТЕМАТИЧНИЙ — ТЛУМАЧЕННЯ

СИСТЕМАТИ́ЧНИЙ

Який являє собою систему; побудований, упорядкований за певним планом. Приклади
  • Для задоволення тематичних запитів читачів існує [у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського] .. генеральний систематичний каталог. (з наук.-попул. літ.)
Який спирається на певну систему; суворо планомірний. Приклади
  • Нині в нашій країні збирання народної творчості набуло систематичного характеру. (із журн.)
  • Систематична освіта.
  • Не можу тобі написати такого листа, як хотілось би, щоб все по порядку і до ладу описати .. Може, потому, як звикну та заспокоюся, листи будуть більше систематичні. (М. Коцюбинський)
  • Не буде тут ніякого систематичного розповідку, але зате се правдиві слова людини, що бачила на свої очі все те лихо. (Леся Українка)
Постійний, регулярний. Приклади
  • Павлусь розторсав собі нерви систематичною гульнею по ночах. (І. Нечуй-Левицький)
  • Зовсім інша робота писати спомини, там треба інтенсивного і більш-менш постійного напруження пам'яті, систематичного думання. (Леся Українка)
  • Для виробництва систематичне підвищення якості продукції є життєвою потребою, яка диктується корінними інтересами народу. (з газ.)
  • – А-аа! – випростав Бронко плечі, як після сну у невигідній позиції, і тут же подумав: “Треба буде повернутись до систематичної гімнастики”. (Ірина Вільде)
бот., зоол. Стос. до систематики (у 2 знач.). Приклади
  • З початку XIX ст. виникає думка про систематичну самостійність лишайників. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.