РИМУВАННЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

РИМУВА́ННЯ

Дія за знач. римува́ти. Приклади
  • Поезія – це склад думання, це духовний світ людини, а не голе римування. (А. Малишко)
  • Його критичні уваги торкаються головним чином .. засобів римування. (з наук. літ.)
Порядок, система чергування рим у вірші, тип рим. Приклади
  • Дієслівному римуванню в історичних, як і в інших піснях українського народу не надається такої явної переваги, як у думах. (М. Рильський)
  • Строфа вірша [“Робітникові” П. Грабовського] складається з чотирьох рядків з перехресним римуванням. Жіночі рими чергуються з чоловічими. (з наук. літ.)
  • Щодо віршової будови “Подражанія сербського” [Т. Шевченка], то тут слід звернути увагу на наявне в цьому творі внутрішнє римування. (з наук. літ.)
Тлумачний словник української мови в 11-ти томах.
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.