РАНЖУВАННЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

РАНЖУВА́ННЯ

Дія за знач. ранжува́ти. Приклади
  • До певного часу археологічні дані не є суттєвими свідченнями чіткої соціальної та майнової сертифікації, або ранжування, ямного суспільства. Лише на завершальній фазі його розвитку відбуваються помітні зміни у розмірах та оформленні поховальних споруд. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.