ПОЛОЖЕННЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

ПОЛО́ЖЕННЯ

Місцезнаходження кого-, чого-небудь у просторі. Приклади
 • Захар живо, мов молодець, оглянув положення обпаленого каменя. (І. Франко)
 • В різні години доби і в різні пори року кожне сузір'я займає різні положення відносно горизонту. (з навч. літ.)
 • Стримуючи ридання, Олена підбігла, всунула руки під подушку і підвела .. [Аркадія] в напівсидяче положення. (Ірина Вільде)
 • Максим розігнався, відштовхнувся від килима й піднявся у повітря, не згинаючи тіла, і в такому положенні перекинувся. (Д. Ткач)
 • Велику роль у визначенні положення тіла в просторі відіграють органи внутрішнього вуха. (з навч. літ.)
розм. Певне становище, зумовлене відповідними обставинами. Приклади
 • Положення Калиновича робилося чимраз прикріше. (І. Франко)
 • В положенні Ядзі нічого не змінилося, лише збільшилося щораз більше невдоволення з самої себе. (Н. Кобринська)
 • Положення погіршалося ще й тим, що Марусяк не мав поняття, де ж сидить сам Юріштан із головними силами. (Г. Хоткевич)
 • – Ви, пане комісар, – вдоволено промовив Швейк, – є, так би мовити, паном положення. (С. Масляк, пер. з тв. Я. Гашека)
 • Син рабині ненавидів слов'ян, бо, як це йому здавалося, вони були винні в його [Василя] низькому положенні. (С. Скляренко)
 • Питання про положення української мови серед інших слов'янських має .. досить довгу історію. (з наук. літ.)
 • Жорстока в минулому боротьба за визнання, за положення в театрі, примушувала актора хапатись за кожний зайвий аплодисмент. (з мемуарної літ.)
 • Комедійність характерів, .. положень у цьому фільмі [“Трактористи”] правдива, життєва, сповнена здорового народного гумору. (з наук. літ.)
Зведення правил, законів і т. ін. з певного питання. Приклади
 • – От пригадайте, що в “Положенні”, саме в частині другій, сказано про обмін землі і угіддя! (М. Стельмах)
 • Рецензенти .. відгукувалися про дисертацію схвально і рекомендували допустити її до захисту, .. зважаючи на велику практичну й наукову цінність .. положень[дисертанта]. (П. Загребельний)

Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.