ПОВАЖНИЙ — ТЛУМАЧЕННЯ

ПОВА́ЖНИЙ

Який заслуговує, вартий поваги; який користується повагою. Приклади
 • І стали вони між людьми поважними хазяїнами. (Панас Мирний)
 • – Держава наша велика, – сказав він, – мова наша мудра і поважна. (Н. Рибак)
 • Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками – люде поважні, що не з гайдамаками б їм бенкетовати [бенкетувати]. (П. Куліш)
 • Людям літнім і поважним він шанобливо тримав стремено, супроводив їх до юрти і сам підіймав перед ними запону. (З. Тулуб)
 • Якщо з великого шляху чути дзвінок – значить тремти, бо їде поважна персона, для якої треба заздалегідь приготувати і печене, і варене. (В. Речмедін)
 • [Микита:] Молодість має свої мрії й поривання, а в поважних людей свої. (В. Самійленко)
 • – Поважний Дубе наш! Великий ти удався, Нащо ж маленьких зневажать? (Л. Глібов)
Який відзначається вдумливістю, серйозністю (про людину). Приклади
 • Ішов Максим у москалі розбишакою, .. повернувся поважним чоловіком. (Панас Мирний)
 • З трохи незграбної, легковажної і пустотливої дівчини вона перетворилась на красиву й поважну жінку. (Ю. Шовкопляс)
 • На все те гляділа Шарлотта й заховувала дуже поважну міну. (Л. Мартович)
 • Не витримавши більше свого підкреслено поважного, удаваного тону, Василь Васильович весело засміявся. (О. Донченко)
 • Клим бере чарку, пильно дивиться на неї, обличчя його поважне. (М. Стельмах)
Сповнений гідності; величний. Приклади
 • Його гарне .. лице стало поважним і серйозним. (І. Франко)
 • Пані Турковська, вглядівши дочок, підійшла зараз до Софії й почала її оглядати з поважним видом і критичним, дуже пильним поглядом. (Леся Українка)
 • Поважні второгрупники з оберемками книжок у торбах гордовито походжали перед ними [новаками]. (С. Васильченко)
 • Поважна година, смутний голос музик зігнали звичайну веселість з лиця о. Хведора і наддали його голосові жалібний тон. (І. Нечуй-Левицький)
 • Старовинне місто староруських князів [Перемишль], яке кілька років тому відсвяткувало своє тисячоліття, настроює кожного на якийсь поважний .. лад. (з газ.)
Авторитетний, значний. Приклади
 • Краса Ядзі робила на лікаря сильне враження ще тоді, коли з свіжим дипломом в кишені не займав .. поважного становища у повіті. (Н. Кобринська)
Серйозний за своїм змістом, характером, темою і т. ін. Приклади
 • Пожартувавши так, діди помалу переходять до поважної розмови. (С. Васильченко)
 • – Чому ви хочете вступити до монастиря? Що спонукало вас до цього поважного наміру? (Ірина Вільде)
 • Відомо, що основне призначення інтермедій – розважити глядача, який стомлювався, коли дивився довгу п'єсу поважного змісту. (з наук. літ.)
Який має неабияке значення; важливий, значний. Приклади
 • Кожну роботу, до якої тебе приставлено, дарма що вона, може, здається дріб'язковою, вважай за поважну і відповідальну. (Г. Коцюба)
 • [Невідомий:] Маю говорити з вами в поважній справі: скажіть, ви давно арештували жінку Кармелюкову? (С. Васильченко)
 • Я сидів і дивився на воду І про речі поважні гадав. (В. Самійленко)
 • Великий жаль, що ти мені не пишеш, .. певне ж єсть поважні причини. (Леся Українка)
 • Робили спроби пристосувати мене спеціально для бігу, та я виявився бездарою: мені ліньки було бігати без поважного приводу. (Ю. Яновський)
 • Поважні докази.
Повільний, не швидкий. Приклади
 • На башті дзвонить годинник: два рази скромно і шість налічив я поважних і повнозвучних. (М. Коцюбинський)
 • Поважної ходи Роман не знає: поклич його – підбіжить з підскоком, пошли куди – подасться так, що тільки пісок закурить. (С. Васильченко)
 • Поважний і завжди стриманий в рухах Петро легко, по-парубоцькому, схопив брата з лави. (Д. Бедзик)
 • Іноді декілька [пісень] зводили [автори постановки] й докупи, чергуючи поважну з веселою. (Панас Мирний)
 • [Розпорядник:] Дідусю, діду, вибачайте, Ви поважніше щось заграйте. (О. Олесь)
діал. Великий (розміром, кількістю і т. ін.). Приклади
 • Купка вже була досить поважна і робилася щораз більша. (І. Франко)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.