ПЕЧАТІ — ТЛУМАЧЕННЯ

ПЕЧА́ТЬ

Те саме, що печа́тка 1, 2. Приклади
  • Титаренко далі своє: – Ви, – каже до сільського старости Мазуренка, – більше не староста. Сьогодні ще виберемо комітет, і ви віддасте йому печать... (Мирослав Ірчан)
  • Коник в мене був буланенький, возок громохкий, а в шапці віз лист з превеликою печаттю до старого отця Якова. (Марко Вовчок)
  • Все ясно. Прибито останні печаті. Останній зв'язківець у сутінках зник. (М. Бажан)
чого і з означ., перен., книжн. Характерна ознака кого-, чого-небудь; відбиток (у 6 знач.). Приклади
  • Сам Бар признає, що Верлен був нікчемний чоловік і що між його віршами .. тільки дещо має на собі печать генія. (І. Франко)
  • Печать смутку наклала війна і на Уфу. (П. Панч)
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.