ПАРАЛОГІЗМ — ТЛУМАЧЕННЯ

ПАРАЛОГІ́ЗМ

Помилково побудоване судження, що є наслідком ненавмисної логічної помилки. Приклади
  • Книга містить чимало паралогізмів.

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.