МОРФЕМА — ТЛУМАЧЕННЯ

МОРФЕ́МА

Найменша неподільна значуща одиниця мови, що має певне лексичне або граматичне значення. Приклади
  • Домінуючою в давньому українському письменстві була так звана книжна мова, що являла собою суміш старослов'янських елементів, лексем і морфем української народної мови, полонізмів, латинізмів тощо. (з наук. літ.)
  • Морфема – родове поняття, що охоплює такі видові поняття, як корінь, префікс, суфікс, конфікс, інтерфікс, постфікс, флексія. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.