КОНТАМІНАЦІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

КОНТАМІНА́ЦІЯ ї, ж.

книжн. Змішування, суміщення, поєднання чогось із чим-небудь. Приклади
 • Постмодернізм утворює контамінацію зі стилів попередніх епох, викликаючи алюзії з найрізноматнішими класичними творами, використовуючи цитату як художній прийом. (В. Неборак)
 • Епістолярний жанр є своєрідною контамінацією усної і писемної форм мовлення. (з наук. літ.)
 • Дослідження підтвердило контамінацію язичницьких та християнських вірувань із перевагою перших серед православних слов'янських народів. (з наук.-попул. літ.)
літ. Поєднання текстів різних редакцій одного твору, а також складений у такий спосіб текст. Приклади
 • Знання багатьох сюжетів дає можливість казкареві вдаватися до їх контамінації. (з наук. літ.)
 • Особливо багато контамінацій серед пісень родинно-побутових. (з наук. літ.)
лінгв. Виникнення нового слова, його форми або словосполучень унаслідок зближення, поєднання частин двох слів, форм, виразів. Приклади
 • Особливістю ідіостилю П. Загребельного є частотні оказіоналізми, утворені способом контамінації (прозеліто – прозелень+літо; псевдонімка – псевдонім+анонімка; монстральний – монстр+астральний). (з наук. літ.)
хім. Забруднення чого-небудь патогенними мікроорганізмами (найпростішими, мікоплазмами, грибками, вірусами і т. ін.). Приклади
 • Зі збільшенням хімічної контамінації ґрунту рухливість міді та свинцю зростає. (з наук. літ.)
 • Маточні рослини рододендронів вирощували 1–2 місяці в теплиці для зниження контамінації. (з наук.-попул. літ.)
псих. Хибне відтворення слів, що характеризується об'єднанням в образі чи понятті частин, які належать різним предметам. Приклади
 • Семантична організація матеріалу, який потрібно запам'ятати, як правило, перешкоджає появі контамінації. (з наук.-попул. літ.)
 • Контамінація спостерігається в разі різних порушень пам'яті. (з навч. літ.)
геол. Процес забруднення або зміни складу магматичних гірських порід. Приклади
 • Контамінація можлива, якщо температура магми достатня для переплавлення захоплених шматків (ксенолітів) вмісних порід. (з наук. літ.)
 • Вивержені породи можуть формуватися під час контамінації основної магми більш кислими породами. (з наук.-попул. літ.)
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.