ЗНАКОВА — ТЛУМАЧЕННЯ

ЗНА́КОВИЙ а, е.

Стос. до знака (у 1, 3 знач.). Приклади
  • Якийсь простий, неподільний, мов атом, займенник уміщає безліч знакових множин, щоправда, суто теоретично. (Ю. Іздрик)
  • Традиційний сюжетно-образний матеріал може також існувати в тексті як особливий одиничний знаковий код у вигляді образу-деталі, образу-імені, образу-згадки. (з наук. літ.)
  • Можемо сьогодні майже напевно твердити, що ідея знакового письма розвилася в однім місці, над нижнім Євфратом і Тигром, і відси розійшлася на весь світ. (І. Франко)
Примітний за якою-небудь характерною ознакою. Приклади
  • Українське весілля знакове тим, що неодмінним атрибутом цієї найбільш символічної урочистості є коровай. (з наук.-попул. літ.)
перен. Який має дуже важливе значення; знаменний, визначний (про подію, явище і т. ін.). Приклади
  • Знаковий для історії української культури 70-х рр. XX ст. фільм І. Миколайчука “Білий птах з чорною ознакою”. (з наук. літ.)
  • Прийняття Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод однозначно є подією знакового характеру. (із журн.)
  • Авторство української майстрині вже не просто впізнаване: воно неповторне, знакове для сучасного декоративного мистецтва. (з газ.)
перен. Який виділяється чим-небудь серед інших (про людину); видатний. Приклади
  • Відходять останні знакові постаті XX століття. Вони полишають нас з такою невідворотністю, – то дев'ять днів по Вінграновському, то сорок по Мейсу, то вже сорок по Вінграновському, і знову печальна вість. (Л. Костенко)
  • Своїм пафосом фільм повинен будити в душах .. народу прагнення ідеального, чистого і світлого, прагнення чесних поводирів, знакових особистостей. І тоді вони з'являться! (Г. Тарасюк)

Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.