ЕНАНТІОСЕМІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

ЕНАНТІОСЕМІ́Я

Поєднання протилежних значень в одному слові. Приклади
  • Серед найдискусійніших мовних явищ, які періодично привертають увагу дослідників, особливе місце посідає енантіосемія. (з наук. літ.)
  • Саме наявність протилежних сем за умови збереження тотожних (енантіосемія) дає підстави трактувати досліджувані одиниці як омоніми. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.


Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.