ЕЛІТАРИЗМ — ТЛУМАЧЕННЯ

ЕЛІТАРИ́ЗМ

Система поглядів на суспільство, в якому є вибрана меншість, покликана панувати, і більшість, що беззаперечно їй підкоряється; протилежне егалітаризм. Приклади
  • В авангардизмі XX ст. багато дослідників виділяють такі спільні й істотні риси: безкомпромісність, елітаризм, поліцентризм, утопізм. (з наук. літ.)
  • До Другої світової війни центр пропаганди елітаризму був у Європі. (з наук.-попул. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.