ЕГАЛІТАРИЗМ — ТЛУМАЧЕННЯ

ЕГАЛІТАРИ́ЗМ

Система поглядів на суспільство, члени якого мають рівні можливості в управлінні та доступу до матеріальних благ; протилежне елітаризм. Приклади
  • Висловлюючи інтереси міської і селянської дрібної буржуазії, Руссо відстоював егалітаризм, ствердження істинного народоправства. (з наук. літ.)
  • Егалітаризм зумовлений специфікою матримоніальних відносин, традиціями політичного саморегулювання, релігійного життя. (з наук. літ.)
  • Первинний козацький егалітаризм був деформований процесом майнового розшарування, виокремленням із загальної козацької маси антагоністичних соціальних груп. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.