ДИСТРИБУЦІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

ДИСТРИБУ́ЦІЯ

Організація збуту товару, розподіл товару мережею збуту. Приклади
  • Компанія повністю сконцентрована на першочергових завданнях – наданні якісного сервісу власникам полісів, а також підтримці та розвитку ключових каналів дистрибуції. (з газ.)
лінгв. Сукупність контекстів, у які може потрапляти певна мовна одиниця. Приклади
  • Поняття дистрибуції відображає той факт, що кожна одиниця (за винятком речення) має обмежену більшою чи меншою мірою здатність сполучатися з іншими подібними одиницями. (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.