ДИВЕРСИФІКАЦІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

ДИВЕРСИФІКА́ЦІЯ

книжн. Урізноманітнення чого-небудь. Приклади
  • Настав час вдумливо і раціонально підійти до питань диверсифікації джерел фінансування науки. (із журн.)
  • Зважаючи на сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків області, передбачається продовжити у наступні роки роботу, спрямовану на їх геополітичну диверсифікацію. (з газ.)
екон. Одночасний розвиток кількох не зв'язаних між собою видів виробництва. Приклади
  • Диверсифікація часто розпочинається в тих випадках, коли треба знизити залежність від одного ринку, який скорочується (наприклад, ринку тютюнових виробів), врівноважити сезонні коливання ринку (наприклад, ринку морозива). (з наук.-попул. літ.)
  • Оцінюючи ефективність проекту диверсифікації діяльності підприємства за допомогою фінансового аналізу, доцільно використовувати не лише дані за попередні роки, а й прогнозні показники. (із журн.)
екон. Розширення асортименту продукції, видів послуг. Приклади
  • Активною роботу відділу маркетингу можна визнати тільки тоді, коли буде постійно проводитись диверсифікація, тобто розширення переліку послуг. (з наук. літ.)
  • Про диверсифікацію можна говорити практично стосовно до всіх фірм: фірми, які виробляють лише один продукт, є рідкісним винятком, але й вони звичайно поставляють свій продукт на різні ринки. (із журн.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.