ДЕТЕРМІНІЗМ — ТЛУМАЧЕННЯ

ДЕТЕРМІНІ́ЗМ

Філософське вчення про об'єктивну закономірність і причинову зумовленість явищ природи, суспільства й мислення. Приклади
  • Головним у детермінізмі є положення про причинність як такий зв'язок явищ, при якому одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію). (з наук. літ.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.