ВПРАВИ — ТЛУМАЧЕННЯ

ВПРА́ВА

Розвиток певних якостей, навичок постійною, систематичною роботою. Приклади
  • Вивчила недавно .. граматику [італійську] і тепер для вправи читаю книжки. (Леся Українка)
  • Щоденна вправа на добрім інструменті здавалася їй перспективою на недалекий побут [перебування] в консерваторії. (О. Кобилянська)
  • Тепер не пригадую, щоб у семінарії я оддавався своїм літературним вправам. (С. Васильченко)
  • Поштар теж побачив у вікно дідові вправи на велосипеді. (О. Донченко)
Спеціальне завдання, що виконується для набуття певних навичок або закріплення наявних знань. Приклади
  • Він сідав до фортеп'яна [фортеп'яно] і починав грати зразу обов'язкові вправи. (І. Франко)
  • Михайло .. дивився на Ляського, що в цей час показував різні гімнастичні вправи. (Олесь Досвітній)
  • Патер Алоїзій легко надав знайомству вигляд шкільних вправ із латині. (З. Тулуб)

ВПРА́ВО

У правий бік; протилежне вліво. Приклади
  • Параскіца зирнула вправо. Там, на довгій тичці, хиталась біла рогата голова корови. (М. Коцюбинський)
  • Я щосили пливу, пливу, і, де ріка звертає вправо, до гайка, на берег вискочив... (В. Сосюра)
  • Оглянулись вони й забачили темні гаї з усіх боків, сонечко, що за їх [них] заходило, і управо якийсь хуторець. (Марко Вовчок)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.