ВАРТІСТЬ — ТЛУМАЧЕННЯ

ВА́РТІСТЬ тості, ж.

Виражена у грошах ціна чого-небудь або величина витрат на що-небудь. Приклади
  • На гравюрі невеликої вартості Геркулес, піднявши здорову довбню, замірявся на страшного лева. (І. Нечуй-Левицький)
  • Ці вагони коштували дуже дорого. Їх вартість обчислювалась втричі більш від вартості вагонів американського типу. (М. Трублаїні)
  • Лише подарунки великого візира Ібрагіма складали загальну вартість у п'ятдесят тисяч дукатів. (П. Загребельний)
Важливість, значущість, цінність чого-небудь. Приклади
  • Якось старші й відомі письменники прислали твори – я сказав би – вартості не дуже високої. (М. Коцюбинський)
  • У цій .. переоцінці всіх вартостей і самої людини вогнем і залізом – це вічне прокляте питання [“Бути чи не бути?!”] стало як стовп. (І. Багряний)
екон. Суспільна праця, затрачена на виробництво товару й уречевлена в цьому товарі. Приклади
  • Різні економічні школи природу вартості пояснюють по-різному: затратами робочого часу, балансом попиту і пропозиції, витратами виробництва, граничною корисністю. (з наук. літ.)
  • На сьогодні найбільш прийнятною є трудова теорія вартості, згідно з якою в основі вартості лежить суспільно необхідний робочий час (затрати праці) на виробництво товару. (з наук. літ.)
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.