БОРОТЬБА — ТЛУМАЧЕННЯ

БОРОТЬБА́

Сутичка, бійка, в якій кожний із учасників намагається подужати супротивника. Приклади
 • Недовга боротьба: хтось один упав і застогнав. (Марко Вовчок)
 • [Кассандра:] Пустіть мене! (Одкидається назад, знесилена боротьбою і розбита жахом). (Леся Українка)
 • Ніхто з сільських хлопців не міг здолати Василя в боротьбі. (О. Бердник)
 • Він вів полки до київських висот на боротьбу за місто златоглаве. (М. Бажан)
 • Характеру спортивної боротьби карате набуло тільки у XX ст. (із журн.)
 • Ярина сидить бліда, непорушна з слідами переляку та боротьби на обличчі. (М. Коцюбинський)
Протиборство, зіткнення протилежних соціальних груп, станів, течій у суспільстві і т. ін. Приклади
 • Віковічна боротьба двох станів, панського й мужичого.., ніколи не кінчалась. (М. Коцюбинський)
 • За визвольною боротьбою українського народу зацікавлено стежили держави, які визначали тоді політичний клімат європейського регіону. (з газ.)
з ким – чим, проти кого – чого. Діяльність, що має на меті подолати або знищити кого-, що-небудь. Приклади
 • Ті билиці-казки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю .. будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал. (М. Коцюбинський)
 • Леденіють бушлати й руки в матросів, але вони не припиняють боротьби з кригою. (В. Кучер)
 • Активно напрацьовується міжнародна нормативно-правова база з питань боротьби з відмиванням прибутків незаконного походження. (з газ.)
 • Боротьба з організованою злочинністю.
за що. Діяльність, скерована на створення, досягнення чого-небудь. Приклади
 • Боротьба за культуру мови – це боротьба за стислість, лаконічність і ясність думки. (із журн.)
 • Боротьба за розподіл сфер економічного впливу.

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.