АПРОКСИМАЦІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

АПРОКСИМА́ЦІЯ

Приблизне вираження яких-небудь величин через інші, простіші величини. Приклади
  • У тих випадках, коли знайдені методом простої інтерполяції коефіцієнти не забезпечують досить точної апроксимації, треба повторити обчислення методом найменших квадратів або методом середніх. (із журн.)

Джерело:
Тлумачний словник української мови у 20-ти томах.