До слів-покручів належать слова, що не відповідають нормам української літературної мови (чужі слова, спотворені слова, калька і т.п.).
5022
сло́ва знайдено