Дієслова минулого часу означають дію, яка відбувалася (відбулася) до моменту мовлення.
62801
слово знайдено