До іменників жіночого роду належать ті іменники, які здебільшого мають в називному відмінку однини закінчення -а(-я), рідше - нульове закінчення. З іменниками жіночого роду співвідносяться займенники вона, ця.
64630
слів знайдено