Абревіатура - це складне скорочене слово, що виникло внаслідок абревіації — утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Абревіатури називають також акронімами.
1561
слово знайдено