І — СЛОВОВЖИВАННЯ

ЗМІСТ

Кома між частинами складного речення

Перевірте, чи не пропущено кому перед підрядним реченням, приєднаним сполучником (Український правопис. §118 Б п.11).

КОМА СТАВИТЬСЯ
Для відокремлення в складнопідрядному реченні підрядних речень, уведених сполучниками або сполучними словами, від головних і від інших підрядних Є багато на світі учених людей, а поетів мало (Михайло Коцюбинський).

Тепер ми знову над морем і знову наші очі бродять по синій пустелі, але в мене є певність, що вони й там стрітися можуть (Михайло Коцюбинський).

Швидше будемо писати, бо хочеться спати і вам, і мені (Тарас Шевченко).

Погасне світло; та палають очі, Аж поки досвітки в вікно тихенько Заглянуть сивими очима (Леся Українка).

Вони, щоб тільки погубити, То будуть все тебе манити (Іван Котляревський).

Він був такий, що мило дивитися.

Один раз у складених сполучниках і сполучних словах тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, внаслідок того що, замість того щоб: або перед усім складеним словосполученням, або перед сполучниками що, щоб, як — залежно від змісту та інтонації Надворі стало темно через те, що небо заволокло чорною хмарою.

Надворі стало темно, через те що небо заволокло чорною хмарою.

Перед як у зворотах не хто інший, як; не що інше, як Те, що її зацікавило, було не що інше, як троє осідланих коней під ґанком вілли (Михайло Коцюбинський).

АЛЕ:

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ
Перед як у виразах як слід, як треба, як годиться й под., коли нема ясно визначеного підрядного речення Роби як слід, то й добре буде.
Перед одиничними займенниками та прислівниками, що є, власне, частиною непрямого питання Бачив хлопця й не сказав якого.

Мати повернеться, та не знати коли.

Коли перед підрядним реченням стоять частки не, і Мене цікавить не як це сталося, а які можливі наслідки цього факту (Пор.: Мене цікавить не те, як це сталося…).

Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють. (Пор.: Треба бути уважним і тоді, коли обставини...).

У разі збігу сполучників перед другим із них тоді, коли в наступному реченні наявні співвідносні слова то, так І якщо пісня вийде в люди, То пломінь серця не згашу (Малишко).

Пор.: Але коли Ви такі добрі, що не одмовились би перекласти щось із рукопису, то я позволю собі скористуватися з сього і, якщо зможу, пришлю Вам рукопис (Коцюбинський).

У разі збігу сполучників перед другим із них тоді, якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак і т. ін.) Він прокинувся увечері, …довго пив чай, а коли зовсім стемніло, став збиратися у свою п’яту вилазку (Леонід Первомайський).

Зайва кома перед та

Перевірте, чи не зайвою є кома перед сполучником та, якщо він не протиставляє (можна замінити на але), а з'єднує слова (можна замінити на і).

ЄДНАЛЬНИЙ СПОЛУЧНИК ПРОТИСТАВНИЙ СПОЛУЧНИК
 Вчителі, учні та батьки стояли перед школою. Висне небо синє, синє, та не те… (Т. Шевченко).

Кома перед порівняльним зворотом

Перевірте, чи не пропущено кому перед порівняльним зворотом (Правопис §118 Б 12).

КОМА СТАВИТЬСЯ
Для виділення порівняльних зворотів, що вводяться словами як, мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і т. ін. Хоч сумнів, як ворон, нав'язливо карка: Навіщо? (Іван Драч).

На дворі темно стало так, мов хусткою всім очі зав'язало (Іван Карпенко-Карий).

Я візьму той рушник, простелю, наче долю (Андрій Малишко).

АЛЕ:

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ
У сталих фразеологічних зворотах перед порівняльним сполучником Дощ ллє як з відра.

Почервонів як рак.

Перед іменною частиною складеного присудка, приєднаною за допомогою сполучників як, мов, ніби тощо Руки зробилися як лід.
Перед зворотами, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення «у ролі кого, чого» Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літературної праці — «Зачарованої Десни».

Розглядаємо вашу відповідь як згоду.

Перед як, ніж у виразах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж і т. ін. Сидів не більш як півгодини.

Роботи вистачило не довше ніж на два дні.

Кома для виділення відокремлених обставин

Перевірте, чи не пропущено кому для виділення відокремлених обставин, виражених дієприслівниками.

КОМА СТАВИТЬСЯ
Для виділення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами

Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась (Г. Квітка-Основ’яненко);

Почали люди серпи гострити, лаштуючись до жнив (М. Коцюбинський);

Забившись у дровітню, я плакав, коли Мальва залишала наше подвір’я (В. Земляк)

Для виділення обставин, виражених одиничними дієприслівниками, коли вони означають час, причину, умову дії (а не її спосіб)

Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний);

Прощаючись, Багіров відкликає Ясногорську вбік (О. Гончар);

Не повіривши, Чабанчук кинувся в канцелярію (О. Донченко);

Попрацювавши, можна й відпочити.

АЛЕ:

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ
Якщо одиничні дієприслівники, тісно прилягаючи до дієслова-присудка (звичайно в постпозиції до нього), уживаються не у власне дієслівному значенні (що роблячи), а в значенні прислівника (у функції обставини способу дії: як) Не розмірковуючи він кинувся на допомогу; Вона сиділа замислившись (Ю. Яновський).

Читав лежачи.

Якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот перебувають у складі стійкого звороту (фразеологізмів, складених прийменників і сполучників тощо)

Працював не покладаючи рук.

Слухаю затамувавши подих.

Зважаючи на обставини вирішили діяти відразу.

Якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот уживаємо серед однорідних членів речення поряд з іншими частинами мови у функції обставин способу дії

Він діяв упевнено й ні на кого не зважаючи

Якщо дієприслівниковий зворот, утворений дієприслівником і сполучним словом який, уживаємо в складі підрядної означальної частини складнопідрядного речення

Перед мандрівниками стояли гори, перейшовши які вони зможуть вийти до моря.

Якщо перед дієприслівниковим зворотом стоїть підсилювальна частка і (й)

Вони бралися до роботи й не знаючи повністю її обсягу.

По з місцевим відмінком

Перевірте закінчення місцевого відмінка іменника або прикметника після прийменника по: має бути місцевий, а не давальний відмінок.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
рахує по пальцям рахує по пальцях
читає по складам читає по складах
мандрує по горам і долинам мандрує по горах і долинах
б'є по великим барабанам б'є по великих барабанах

Друкарська помилка: И(и) замість І(і)

Перевірте, чи не вжито випадково И(и) замість сполучника І(і), що може трапитися після машинного перекладу.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
Батьки и діти. Батьки і діти.

Фрилансер і фрілансер

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним треба писати и, наприклад: риф, джинси.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
фрілансер, фріланс фрилансер, фриланс

Бутик і бутік

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним треба писати и, наприклад: стимул, тип.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
бутік, бутіковий бутик, бутиковий

Ритейл і рітейл

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним треба писати и, наприклад: риф, джинси.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
рітейл ритейл

Тизер і тізер

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним треба писати и, наприклад: риф, джинси.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
тізер тизер

Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

За Правописом 2019 (§ 35 5.3) разом пишемо слова з слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
архі-складний архіскладний
архи-диякон архидиякон
бліц-новини бліцновини
гіпер-маркет гіпермаркет
екстра-клас екстраклас
макро-молекула макромолекула
максі-одяг максіодяг
міді-одяг мідіодяг
мікро-організми мікроорганізми
мікро-хвилі мікрохвилі
міні-спідниця мініспідниця
нано-комп’ютер нанокомп’ютер
преміум-клас преміумклас
супер-модний супермодний
топ-менеджер топменеджер
топ-модель топмодель
ультра-модний ультрамодний
флеш-інтерв’ю флешінтерв’ю

АЛЕ: У компонентах максі-, міді- кінцевий і в позиції перед приголосним наступного слова не переходить в и: максімода, максісукня, мідімода, мідіспідниця.

Компонент топ- із числівниками не поєднуваний.

Якщо такі частини приєднані до власної назви або абревіатури, то їх пишемо з дефісом: Супер-Шмідт, мікро-ЕОМ

Слова з іншомовними компонентами

За Правописом 2019 (§ 35 5.4) разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

НЕПРАВИЛЬНО  ПРАВИЛЬНО
анти-вірус антивірус
віце-прем’єр віцепрем’єр
віце-консул віцеконсул
екс-чемпіонка ексчемпіонка
екс-міністр ексміністр
екс-президент експрезидент
контр-адмірал контрадмірал
контр-удар контрудар
лейб-гвардієць лейбгвардієць
лейб-медик лейбмедик
обер-майстер обермайстер
обер-офіцер оберофіцер
обер-лейтенант оберлейтенант
обер-прокурор оберпрокурор
штабс-капітан штабскапітан
унтер-офіцер унтерофіцер

АЛЕ: Із власною назвою (прізвищем) такі компоненти пишемо з дефісом: «Анти-Дюринг», екс-Югославія.

У компонента анти- кінцевий и в позиції перед голосним наступного слова не переходить в і: антиелектрон, антиімперіалістичний, антиінфекційний, антиінфляційний, антиісторичний, антиокислювач, антиурядовий.

Цілу добу, день і ніч, 24 години і цілодобово

Для урізноманітнення мовлення замініть прислівник цілодобово на один із варіантів: цілу добу, день і ніч, 24 години.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Переговори про новий уряд тривають цілодобово. Переговори про новий уряд тривають вдень і вночі.

Задосить і більш ніж достатньо, задостатньо

Замініть нехарактерну для української мову конструкцію більш ніж достатньо, задостатньо на стилістично кращий варіант: (і так) задосить.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Кожен із нас щодня відчуває проблеми, яких навколо більш ніж достатньо. Кожен із нас щодня відчуває проблеми, яких навколо і так задосить.

Ось тобі й факт, незаперечний факт і (факт) на лице

Замініть нехарактерний для української мови вислів (факт) на лице, якщо мовиться про щось незаперечне, на стилістично кращий варіант: ось тобі й (факт), незаперечний (факт).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Жіноча логіка на лице: українка розв'язала математичну задачу, над якою вчені билися кілька століть. Ось тобі і жіноча логіка: українка розв'язала математичну задачу, над якою вчені билися кілька століть.
На лице — відсутність стратегічного управління. Незаперечний факт — відсутність стратегічного управління.

АЛЕ:

На лице їй падали тіні.

І то хто? і головне, хто?

Замініть скальковану конструкцію головне, хто (що, де, як), використану в питальному реченні, на стилістично кращий варіант: і то хто (що, де, як).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
А тепер пропонує нам, і головне, що? Почекати! А тепер пропонує нам, і то що? Почекати!

АЛЕ:

Головне, що ми взяли 4 очки в 2 матчах.

І далі і продовжувати

Перевірте доречність вживання дієслова продовжити, і якщо воно керує інфінітивом, замініть заміна: і далі (щось робити).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Вартість житла у столиці продовжує зростати. Вартість житла у столиці і далі зростає.

АЛЕ:

Спочатку Семен хотів випити [горілки] маленькими ковточками, щоб продовжити втіху (Леся Українка).

І под., і т. ін., та ін., тощо і і т.п.

Замініть скорочення і т. п. на один із рекомендованих варіантів: і под., і т. ін., та ін., тощо.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
До якого лікаря звертатися, коли болить шлунок, живіт і т. п.? До якого лікаря звертатися, коли болить шлунок, живіт і т. ін.?
Ми продаємо канцелярські товари, рюкзаки, шкільну форму і т. п. Ми продаємо канцелярські товари, рюкзаки, шкільну форму тощо.

Хоч і як я шаную, попри всю мою повагу і при всій повазі

Замініть нехарактерний для української мови вислів при всій повазі на стилістично кращий варіант: хоч і як я шаную (поважаю) (вас); попри всю мою пошану (повагу) (до вас).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
При всій повазі до представників нашої дипломатії, але торгово-економічними відносинами мають займатися не дипломати. Попри всю мою пошану до представників нашої дипломатії, але торгово-економічними відносинами мають займатися не дипломати.

Аж і такі і

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію так і (кишить), коли мовиться про надмірність дії, на стилістично кращий варіант: аж (кишить).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Трава чебрець – так і проситься в город. Трава чебрець – аж проситься в город.

АЛЕ:

Напевне, так і треба — судилося бо так: упали зорі з неба і надломили мак (Василь Стус).

Літери ґ,є,з,і,ї,й,о,ч,ь не можуть бути елементами нумерованого списку

За державним стандартом (ДСТУ 3008-95) не можуть бути елементами списку літери ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
а) іменники;

г) прикметники;

ґ) прислівники;

д) займенники; …

а) іменники;

г) прикметники;

д) прислівники;

е) займенники; …

Військовий і воєнний

Перевірте вживання:

воєнний — стосується війни;

і військовий — має стосунок до війська.

ВОЄННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ
воєнний стан військовий обов'язок 
воєнний злочин військовий оркестр
воєнна здобич  військовий радник
воєнна політика військові традиції
воєнна ситуація військова муштра

АЛЕ:

Можуть паралельно вживатися: військова і воєнна теорія, військове і воєнне мистецтво, військові і воєнні потреби.

ТИПОВА ПОМИЛКА:

Це нове приміщення воєнної академії. —  Це нове приміщення військової академії.

Це був складний військовий період. —  Це був складний воєнний період.

Друкарська помилка: цифра замість літери

Перевірте, чи не набрано помилково цифру замість літери, що може трапитися після автоматичного розпізнавання сканованого тексту.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
3а школою був гай. За школою був гай.
Було видно великий напис «ШК0ЛА». Було видно великий напис «ШКОЛА».
М1СТО КИЇВ МІСТО КИЇВ

Як порівняти, порівнюючи з, проти і в порівнянні, при порівнянні, порівняно з

Замініть нехарактерні для української мови конструкції в порівнянні, при порівнянні, порівняно з (кимсь, чимсь) на стилістично кращий варіант: як порівняти з (кимсь, чимсь), порівнюючи з (кимсь, чимсь), з порівняння (когось, чогось і когось, чогось) виходить; проти (чогось).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Прибуток банку у 2015 році, за попередніми даними, склав 441 млн грн, що майже втричі більше в порівнянні з 2014 роком (155 млн грн). Прибуток банку у 2015 році, за попередніми даними, склав 441 млн грн, що майже втричі більше проти 2014 року (155 млн грн).
При порівнянні зарплати з урахуванням підвищення і з/п до підвищення враховують надбавки за високі досягнення у праці та постійну премію. Порівнюючи зарплати з урахуванням підвищення і з/п до підвищення враховують надбавки за високі досягнення у праці та постійну премію.
Показник захворюваності на грип серед населення України порівняно з минулим тижнем знизився на 16%. Показник захворюваності на грип серед населення України, як порівняти з минулим тижнем, знизився на 16%.

Так само, і собі і у свою чергу

Замініть скалькований канцеляризм у свою чергу на стилістично кращий варіант: так само, також, і собі, зі свого боку.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Бо я у свою чергу можу дати здачі. Бо я так само можу дати здачі.
А він у свою чергу розлютився. А він і собі розлютився.
У свою чергу норвезька сторона висловила вдячність делегації за візит. Зі свого боку норвезька сторона висловила вдячність делегації за візит.

АЛЕ:

Бабуся стала у свою чергу, ту, що за пенсією.

Ніяково, незручно і не по собі

Замініть конструкцію не по собі, якщо йдеться про певний психічний стан чи самопочуття, на стилістично кращий варіант: ніяково, незручно; нездужається, погано, зле; моторошно, страшно.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Йому стало не по собі за таку нечемність. Йому ніяково стало за таку нечемність.
Їй не по собі — це видно зі змученого лиця. Їй нездужається — це видно зі змученого лиця.
Усім було не по собі від атмосфери нічного кладовища. Усім було моторошно від атмосфери нічного кладовища.

Зокрема, і навіть і в тому числі, у т.ч.

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію в тому числі, у т.ч. на стилістично кращий варіант: зокрема, і навіть.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, у тому числі слабоалкогольних, на території університету. Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, зокрема слабоалкогольних, на території університету.

Виконувач, виконавець і виконуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть кальку виконуючий на один з варіантів: виконувач, виконавець, що виконує тощо.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
виконуючий обов'язків виконувач обов'язків
виконуючий роль виконавець ролі
учень, виконуючий функції старости класу учень, що виконує функції старости класу

Також замість і. о. використовуйте скорочення в. о. (виконувач обов'язків).

Вкотре, знову і знову, ще раз, вчергове і в черговий раз

Замініть нехарактерний для української мови вислів в черговий раз на стилістично кращий варіант: вкотре, знову і знову, ще раз, вчергове.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Активісти провели акцію, щоб в черговий раз змусити владу діяти. Активісти провели акцію, щоб вкотре змусити владу діяти.
Патрульна поліція в черговий раз закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку. Патрульна поліція знову і знову закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку.

Той самий і той же, той же самий, один і той же самий

Замініть нехарактерний для української мови вислів той же, той же самий, один і той же самий, коли мовиться про тотожну особу чи предмет, на стилістично кращий варіант: той самий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Це був той же хлопець. Це був той самий хлопець.
Ми бачимо ту ж саму дівчинку.  Ми бачимо ту саму дівчинку.
У Калуші впродовж тижня чотири рази обікрали один і той же магазин.   У Калуші впродовж тижня чотири рази обікрали той самий магазин.

Тощо, і таке інше і і тому подібне

Замініть нехарактерний для української мови вислів і тому подібне, якщо він вказує на гіпотетичне продовження переліку, на стилістично кращий варіант: тощо, і таке інше.

Перевірте також, чи не вжито тут прикметник подібний у значенні «такий самий; такий, як той (про якого йде мова)», і замініть його на: цей.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Подібни заяви ганьблять вас.  Такі заяви ганьблять вас.
Нічого подібного не було. Нічого такого не було.
І тому подібне рішення нас не влаштовує.  І тому це рішення нас не влаштовує.  

АЛЕ:

подібний — схожий:

І тому подібне на нашого Мурчика кошеня ми також забрали з притулку.

Капосне “як”

Капосне, бо, стикаючись з ним, щоразу ламаєш голову: а треба в цьому випадку тут ставити якийсь розділовий знак чи ні? Гадаємо, позбутися клопоту допоможуть правила, вміщені нижче.
Прислівник як з часткою би пишеться окремо. «Як би це добре було, коли б я не тільки спочив, а й вивіз собі матеріал для роботи» (Михайло Коцюбинський). Слід відрізняти їх від однозвучного сполучника якби, що вживається в складнопідрядному реченні з підрядними умовами і, якщо є потреба, замінюється сполукою коли б.
Цей прислівник з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -таки, -то подається через дефіс: будь-як, як-небудь, казна-як, хтозна-як, як-таки, як-то.
Сполучник як з часткою от пишеться теж через дефіс: «Нічого специфічного, врочистого, як-от гранітних та мармурових пам'ятників, на нашому кладовищі не було» (Олександр Довженко). У ролі префікса в формах найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників як пишеться разом: якнайбільший, якнайбільше тощо.
Кому перед »як» ставимо:
1. Коли приєднується підрядне речення способі дії зі значенням порівняльної характеристики, уподібнення; сполучник як близький семантично до слів мов, немов, наче, неначе. «Гарячий місяць сяє на підповні, пливу, як човен, знявши паруси» (Андрій Малишко).
2. Якщо порівняльному зворотові передують слова такий, так. «Шість років Левкові минуло, мало сміху на його обличчі, навіть зітхав часто, так само, як мати» (Михайло Стельмах).
3. Якщо порівняльний зворот починається сполукою як і. «Українська література, як і вся наша культура, переживає не кращі часи» ( з газ.).
4. Якщо як приєднує вставні слова, словосполучення і речення. «Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном» (Олександр Довженко).
5. Якщо сполучник як приєднує прикладку, що має додатковий відтінок причини. «У горах Брянський, як командир роти, зустрівся з новими труднощами» (Олесь Гончар).
6. У зворотах не хто інший, як; не що інше, як. «Не хто інший, як Юрій Гагарін, першим полетів у космос» (з газ.).
Кому не ставимо:
1. Якщо порівняльний зворот має значення обставини способу дії і може бути замінений орудним відмінком іменника або прислівником. «Пливу як тінь по морю снів за нею» (Максим Рильський). Порів.: пливу тінню.
2. Якщо сполучник як приєднує зворот, який характеризує предмет з одного якогось боку або ж має значення «у ролі кого, чого». «Це його виділяє з-поміж багатьох як митця» (з газ.).
3. У складних сполученнях перед тим як, після того як та ін., якщо перша їхня частина не входить до головного речення. «Перед тим як почати екзамен, директор провів інструктивну нараду» (з газ.). Але: «Добре запам'ятався тоді, як сидів за партою» (з журналу).
4. Перед прикладкою з як, якщо вона не має причинового зв'язку. «Тарас Шевченко відомий світові як талановитий поет і художник» (з підручника).
5. Якщо зворот з як виступає іменною частиною присудка. Зрозуміти як натяк. Кваліфікувати як виняток тощо. «Та й чоловік мій як з клоччя батіг, сказати правду» (Іван Нечуй-Левицький).
6. Якщо перед як стоїть заперечна частка не або слова зовсім, майже, просто, точнісінько, передусім і т. д. «Учні інколи міркують зовсім як дорослі» (з газ.).
7. Якщо в порівняльному звороті порівнюване слово повторюється. «Діти як діти», «На війні як на війні» (з газ.).
8. Перед сполучниками як не... то, як... так і, що з'єднують однорідні члени речення або частини складного речення. «Допоможіть як не копійкою, то хоч порадою» (з газ.).
9. Якщо порівняльний зворот має характер стійкого словосполучення. Берегти як зіницю ока. Боятися як вогню. Один як палець. Почервонів як рак. Холодний як лід. Дивиться як теля на нові ворота. Ясно як божий день і т. д.
10. У словосполученнях типу як не як, хоч як хоч, як на те, як не було.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

і тому подібне

Правильніше: і таке інше
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

і все ж

Правильніше: і все-таки, а втім
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

іменники жіночого і середнього роду, родів, іменники жіночого і середнього родів, рід, роду, а не родів

Як правильно: іменники жіночого і середнього роду чи жіночого і середнього родів? У термінологічних сполученнях означуване слово звичайно стоїть у формі однини, підкреслюючи внутрішній зв'язок понять, виражених однорідними означеннями. Вислови жіночий рід, середній рід – терміни. Тут ужитий у формі однини іменник рід виступає як сполучна ланка між різновидами цього поняття (жіночий, середній). Отож правильно: іменники жіночого і середнього роду.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

і так дальше

Правильніше: і так далі
І так далі, і так далі!
Словник-антисуржик.

Ітак, і так

Правильніше: Отже, таким чином, отож

Відчутні і по сьогодні

Правильніше: Відчутні й сьогодні

Спраглим до правди і волі

Правильніше: Спраглим правди й волі

Тим не менше

Правильніше: І все ж, однак, проте, разом з тим

Так само і трактується

Правильніше: Так і трактується

І тому подібне

Правильніше: І таке інше, тощо

І т. д. і т. п.

Правильніше: І т. д.

І, здавалося, що

Правильніше: І здавалося, що

Однією і тією ж мовою

Правильніше: Тією самою мовою

Біля обох воріт

Правильніше: Біля цих і тих воріт

Немає і тіні сумніву

Правильніше: Нема найменшого сумніву

Надають допомогу і мешканці

Правильніше: Допомагають і мешканці

Не мішало б виступити і на зборах

Правильніше: Не завадило б виступити й на зборах

Зменшиться і термін для видачі дозволу

Правильніше: Скоротиться й термін для видачі дозволу

Платочки голубі

Правильніше: Хустинки блакитні і голубі

Інваліди по зору і сліпо-глухі

Правильніше: Інваліди з вадами зору та слуху

Немовби і справді д'Арк

Правильніше: Немовби й справді Д'Арк

Нікому і в голову не приходило

Правильніше: Нікому й на думку не спадало