ЧИМРАЗ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Обтяжливий, чимраз тяжчий і обтяжуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть обтяжуючий на один з варіантів: обтяжливий, чимраз тяжчий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Обтяжуючі обставини є додатковим критерієм, на основі якого суд робить свій висновок. Обтяжливі обставини є додатковим критерієм, на основі якого суд робить свій висновок.

Дедалі більше і все більше

Замініть конструкцію все більше, все краще, якщо вона описує зростання ознаки, на стилістично кращу: дедалі (чимраз) більше, дедалі (чимраз) краще.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Все більше людей користуються інструментами прикладної лінгвістики. Дедалі більше людей користуються інструментами прикладної лінгвістики.