РАТІ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Ґрати і грати

За Правописом (§15) слово ґрати, що позначає «переплетення прутів, штаб тощо, яке використовується для загорожі», пишеться з літерою ґ.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
кинути за грати кинути за ґрати

Щоб набрати символ ґ, Ґ у MS Windows, скористайтеся комбінацією (має бути увімкнено українську мову введення):

ПРАВИЙ ALT + Г

або

SHIFT + ПРАВИЙ ALT + Г.