ПРИЗНАЧИТИ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Спрямовувати, спрямувати, скеровувати, скерувати, надсилати, надіслати і направляти, направити

Перевірте вживання дієслова направляти і в разі потреби замініть:

спрямовувати, спрямувати, скеровувати, скерувати — керувати рухом автомашини, літака, човна; надавати потрібного напрямку діяльності, вчинкам, розмові;

навертати, навернути — переконуючи, умовляючи, спрямовувати, залучати до чого-небудь;

призначати, призначити, давати, дати призначення — давати розпорядження кому-небудь виконувати щось;

надсилати, надіслати  передавати традиційною або електронною поштою.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
направляти гармату на північ спрямовувати гармату на північ
направляти корабель на мілину скеровувати корабель на мілину
направляти зусилля на подолання проблем спрямовувати зусилля на подолання проблем
діяльність, направлена на скорочення витрат діяльність, спрямована на скорочення витрат
направляти на путь істинний навертати на праведну дорогу
направляти на роботу  призначати на роботу 
направляти листа надсилати листа

АЛЕ:

направляти, направити — готувати, підготувати до роботи, нагострити.

Він добре направив свій інструмент перед роботою.

Назначити на посаду

Правильніше: Призначити на посаду