ПОСТАВИТИ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Ставити підпис і розписуватися

Замініть нехарактерне для української мови дієслово розписуватися на стилістично кращий варіант: ставити, поставити підпис.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Викладач розписався у відомості. Викладач поставив підпис у відомості.

Поставити запитання і задати питання

Замініть скальковану конструкцію задати питання на стилістично правильний варіант: поставити запитання, запитати.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Йому задали питання про поведінку. Йому поставили запитання про поведінку.

Його запитали про поведінку.

Поставлення, постанова, вистава, постава і постановка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник постановка на один із варіантів: ставлення, поставлення (дія), постанова, вистава (спектакль), постава (манера тримати якусь частину тіла); або перебудуйте речення, використавши дієслово: ставити, поставити.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
постановка вітрил поставлення вітрил
театральна постановка у двох діях театральна постанова у двох діях
цікава постановка в театрі цікава вистава в театрі
постановка голови  постава голови

З метою чи без мети?

Від вислову з метою рябіють сторінки газетних інформацій, статей і фейлетонів. Ось кілька зразків із того потоку, який ми спостерігаємо щодня в друку й чуємо з уст: «З метою біологічної ізоляції, щоб уникнути можливого поширення місячних мікроорганізмів, космонавтів помістили в спеціальний «фургон», де вони пройдуть тривалий карантин»; «З метою виявлення жанрових особливостей цього твору надіслали його на кваліфіковану експертизу».
Словом мета послугувалась і послугується наша література, щоб передати важливе життєве завдання або ідейне спрямування людини: «Очевидячки, досягла до своєї мети» (І. Нечуй-Левицький); «О, бідний той, хто крізь завої сині іде самотньо, мовчки, без мети» (М. Рильський). У народній мові це слово трапляється далеко рідше, наприклад, у вислові «на близьку мету», що означає — на близьку віддаль.
А яку мету, цебто важливе життєве завдання або ідейне спрямування, вбачали автори наведених на початку газетних фраз? Тут, як і в багатьох інших подібних випадках, нема ніякої мети, а тому й треба було написати: «Для біологічної ізоляції, щоб уникнути...», «Щоб виявити жанрові особливості цього твору...».
З цього, звісно, не слід думати, що слово мета треба обминати, приміром, у таких висловах, як поставити собі за мету, мати на меті тощо. Ідеться лише про те, щоб не обертати вислів з метою в той прикрий канцеляризм, який не допомагає зрозуміти написане, а тільки паразитує в тексті, профануючи гарне слово мета.

Включати, умикати, виключати, вимикати, поставити, унести, пустити

«Треба включити електрику»; «Виключи струм», — кажуть неправильно, забуваючи, що по-українському слід казати: умикнути (увімкнути), умикати електрику, вимикати струм. Від цих дієслів походять і українські технічні терміни: умикач (по-російському включатель) і вимикач (по-російському выключатель). Аналогічно помилково кажуть: «Пропонується включити до порядку денного три питання», — замість «поставити (або внести) до порядку денного». Так само неправильно — «У роботу включили всі існуючі аґреґати», — замість «пустили всі наявні аґреґати».

точка

Правильніше: крапка
поставити крапку
Словник-антисуржик.

Поставити в приклад

Правильніше: Поставити за приклад

Поставити претензії

Правильніше: Висунути претензії

Представ перед шефом

Правильніше: Постав перед шефом

Задалися і ми цим запитанням

Правильніше: Поставили і ми собі це запитання