ПОГАНЬ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Поганий і дурний

Замініть прикметник дурний, якщо мовиться про тон, манери, на стилістично кращий варіант: поганий.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Багато хто з нас навіть не задумується, що наше хамство та дурні манери – це тінь на ім'я наших батьків. Багато хто з нас навіть не задумується, що наше хамство та погані манери – це тінь на ім'я наших батьків.

Порядок, лад, у порядку, до ладу, як слід, гаразд

Порядок і лад — слова-синоніми, надто коли йдеться про хатні, господарські справи чи взагалі справи невеликого гурту людей: «Великий порядок і чистота в хаті й надворі показували, що Сухобрусівни були добрі хазяйки» (І. Нечуй-Левицький); «Дячиха господарювала і всьому лад давала» (Марко Вовчок). Уживається порядок і тоді, коли мовиться про громаду чи суспільство, але в такому разі його звичайно ставлять у множині: «Після татарщини нові порядки на Україні постали» (П. Куліш). Та коли мають на увазі державну або суспільну систему, користуються тільки словом лад.
У щоденному мовленні часто надуживають словом порядок, зводячи до мінімуму широкі виражальні можливості нашої мови. «Приведи в порядок усі папери», замість упорядкуй усі папери, дай лад усім паперам; «Чи у вас усе в порядку?», коли можна краще сказати: «Чи у вас усе як слід?» або «Чи у вас усе гаразд?». Замість «У нашій сім'ї був такий звичний порядок», — краще сказати: «У нашій сім'ї був такий звичай» або «У нашій сім'ї так повелося». Краще сказати: «Йому наказано це адміністративним порядком», — ніж в адміністративному порядку; «Я сказав це порядком пропозиції», а не в порядку пропозиції. Краще сказати не «У його хаті погані порядки», а безладдя (безлад), не підтримувати порядок, а пильнувати ладу.

погані порядки

Правильніше: безладдя (безлад), не підтримувати порядок, не пильнувати ладу
Словник-антисуржик.