ОХОПЛЮВАТИ — СЛОВОВЖИВАННЯ

охвачувати

Правильніше: охоплювати
Останній розділ закону охоплює 17 статей.
Словник-антисуржик.