НОМЕР — СЛОВОВЖИВАННЯ

За номером і за телефоном

Перевірте за контекстом, чи немає тавтології зателефонувати за телефоном, і замініть: за номером, на номер.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Зателефонуйте, будь ласка, за телефоном 244 00 01. Зателефонуйте, будь ласка, за номером 244 00 01.

№ з/п і № п/п

Замініть абревіатуру № п/п на стилістично правильний варіант: № з/п (номер за порядком).

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
У таблиці є колонка: № п/п. У таблиці є колонка: № з/п.