НЕВІДВ'ЯЗНИЙ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Невідчепний, учепистий, як смола і невідв'язний

Замініть скалькований прикметник невідв'язний на стилістично правильний варіант: невідчепний; учепистий, як смола.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Невідв'язна думка переслідувала його. Невідчепна думка переслідувала його.