МАЛЬОВНИЧО — СЛОВОВЖИВАННЯ

Мальовничий, мальовничо і живописний, живописно

Замініть прикметник живописний, живописно, якщо мовиться про щось, що милує око, гарне, привабливе, на стилістично кращий варіант: мальовничий, мальовничо.

Або перебудуйте речення, використавши іменник живопис.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Завдяки цьому тут неймовірно живописний краєвид. Завдяки цьому тут неймовірно мальовничий краєвид.
Він закінчив живописний факультет. Він закінчив факультет живопису.

АЛЕ:

живописний — який стосується живопису, малярства.

Живописна спадщина та світове значення творчості Тараса Шевченка.

Живописний, живописно, малярський, мальовничий, мальовничо (мальовниче)

З деякого часу прикметник живописний і прислівник живописно, що походять від іменника живопис, майже витиснули на сторінках наших періодичних і неперіодичних видань давно відомі українські слова малярство, малярський, мальовничий, мальовничо. В одній газеті читаємо; «Випускники живописного (?) факультету захищають нині свої дипломні роботи»; бачимо в журналі: «Які живописні краєвиди над Ворсклою!»; запевняє автор белетристичного твору, що його персонаж: «Уміє живописно оповідати».
Русизм живопис трапляється в українській мові: «Кинути живопис і естетику я й не можу й не хочу, бо це — моє покликання» (А. Кримський), — але є власне слово з цим же значенням — малярство: «Малярство, картини — це зір моїх очей» (І. Нечуй-Левицький); є й маляр, що становить синонім не до слова фарбар, а до художник: «Коли б же мені тії малярі, — намалювала б личенько собі» (народна пісня); «Великий італійський маляр Рафаель» (Словник за редакцією А. Кримського). Є в українській мові похідний прикметник малярський: «Сошенко залучив Тараса до малярської школи» (І. Нечуй-Левицький). Чому б не скористатися цим прикметником для назви факультету замість нечіткого або двозначного живописний, що є синонімом не тільки до прикметника малярський, а й до мальовничий: «Там дуже мальовнича місцевість: дикі гори, тайга» (М. Трублаїні). Не слід забувати й про прислівник мальовничо (мальовниче): «Краї сеї хустки мальовниче спадали на спину й на плечі» (А. Кримський).
Можна згадати випадки вживання слів живописання: «Історичним живописанням вони не вдовольняються» (П. Куліш), живописати: «Ти ж мені недаром живописав якусь Катрю поетичними кольорами!» (М. Старицький). Від них іноді творять похідні дієприкметники й прикметники.