ЗНАНА — СЛОВОВЖИВАННЯ

Гострота проблеми добре знайома вченим

Правильніше: Гострота проблеми добре знана вченим

Поважний, визнаний, знаний і маститий

Замініть скалькований прикметник маститий на стилістично кращий варіант: поважний, визнаний, знаний.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Може, серед переможців рейтингу є хоч один маститий вчений, яких знають у всьому світі і якими гордиться весь світ? Може, серед переможців рейтингу є хоч один поважний вчений, яких знають у всьому світі і якими гордиться весь світ?
У Замку Радомисль гостював маститий художник. У Замку Радомисль гостював знаний художник.