ЗАПОБІГТИ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Запобігати, запобігти і попереджати, попередити

Перевірте вживання:

запобігати, запобігти — (чому?) не допустити, заздалегідь відвернути що-небудь неприємне, небажане;

і попереджати, попередити — (що?) наперед повідомляти кого-небудь про щось.

ПОПЕРЕДЖАТИ, ПОПЕРЕДИТИ ЗАПОБІГАТИ, ЗАПОБІГТИ
попередити людей про небезпеку  запобігти небезпеці

ТИПОВА ПОМИЛКА:

Попередити хворобу легше, ніж її лікувати. — Запобігти хворобі легше, ніж її лікувати.

попередити злочин

Правильніше: запобігти злочинові
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

попередити можна когось про щось

У реченнях «Попередити хворобу легше, ніж її лікувати», «Правоохоронці попередили вбивство бізнесмена» (з газети) дієслово попередити явно не на місці. Попередити можна когось переважно щодо небажаних наслідків чогось: «Бувало й таке, що Бронко попереджав: сьогодні в нього термінова робота і він затримається в друкарні» (Ірина Вільде), «Багато я вам не покажу, заздалегідь попереджаю» (Юрій Смолич).
Отже, попередження – це наперед зроблене повідомлення, здебільшого неприємне чи навіть трагічне. Тому наведені вище газетні речення доцільно відредагувати так: «Запобігти хворобі легше, ніж її лікувати», «Правоохоронці відвернули вбивство (чи запобігли вбивству) бізнесмена». Відвертати нещастя, запобігати біді.
У виступах на медичні теми нерідко чуємо сентенцію, що «хворобу легше попередити, ніж вилікуватися від неї». Але ж так сказати не можна. Дієслово попередити означає «заздалегідь повідомити когось про щось; передувати чомусь». Зверніть увагу: когось, тобто людину, людей. А тут мовиться про хворобу. Коли йдеться про те, щоб не допустити чогось, відвернути щось небажане, маємо послуговуватися словом запобігати. До речі, попереджати сполучається зі знахідним відмінком іменника та прийменником про: «Якщо ми все попалимо, вони зрозуміють, що тебе попередили про трус» (Зінаїда Тулуб). А запобігати вимагає додатка в давальному відмінку: «Дивні ті люди, бідує, горює, гине з голоду, а нічого не радить собі, не запобігає лихові» (Михайло Коцюбинський).
Отже, «хворобі легше запобігти, ніж вилікуватися від неї».
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

попередити хворобу

Правильніше: запобігти хворобі, відвернути хворобу
Словник-антисуржик.

Хворобу легше попередити, ніж лікувати

Правильніше: Хворобі легше запобігти, ніж її лікувати

Пожар легше попередити, ніж погасити

Правильніше: Пожежі легше запобігти, ніж погасити її