ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИЙ — СЛОВОВЖИВАННЯ

Загальнопри́йнятий, загальноприйня́тний

Загальноприйнятий«визнаний усіма», «узвичаєний». «…Питання про завдання і метод літературної критики далеко не такі ясні і загальноприйняті, як би того випадало надіятись». (І. Франко.) «Дозволю собі побіжно висловити думку, яка трохи розходиться з загальноприйнятою». (М. Рильський.) «Часто сценаристам закидають, що їх сценарії довгі і не вкладаються в загальноприйнятий метраж фільму — 2500 — 2800 метрів». (О. Довженко.)
Загальноприйнятний«такий, що його всі можуть визнати, прийняти». «Нова пропозиція виявилася загальноприйнятою». В усному мовленні інколи роблять помилку: не розрізняють слова загальноприйнятий і загальноприйнятний вживаючи друге замість першого.

загальноприйнятий – загальноприйнятний

Загальноприйнятий – узвичаєний, визнаний усіма. «Дозволю собі побіжно висловити думку, яка трохи розходиться з загальноприйнятою» (Максим Рильський), «Іван Горобець постійно порушував загальноприйняті норми» (з газети).
Загальноприйнятний – такий, що його можуть визнати. «Ініціатива групи підприємців була загальноприйнятною» (з газети). В усному мовленні часом роблять помилку: не розрізняючи слів загальноприйнятий і загальноприйнятний, уживають друге замість першого.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Всупереч загальноприйнятих традицій

Правильніше: Всупереч загальноприйнятим традиціям