ДІЛЯНКА — СЛОВОВЖИВАННЯ

Дільниця і ділянка

Замініть іменник ділянка, якщо мовиться про адміністративно-територіальну або виробничу одиницю, на правильний варіант: дільниця.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
На виборчій ділянці відбулася бійка. На виборчій дільниці відбулася бійка
На заводі є шість виробничих ділянок. На заводі є шість виробничих дільниць.

АЛЕ:

ділянка — частина землі; галузь.

На нашій ділянці ростуть груші і яблуні.

Сфера, галузь, зона, царина, ділянка і область

Якщо не йдеться про адміністративну область, то доберіть відповідник: сфера, галузь, зона, царина, ділянка.

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
Сьогодні з'явилося багато розробок в області комп'ютерної лінгвістики. Сьогодні з'явилося багато розробок в галузі комп'ютерної лінгвістики.

АЛЕ:

У Львівській області сьогодні дощить.

Дільни́ця, діля́нка

Дільницею називають адміністративно самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. «— Наші сусіди, — сказав начальник, — потребують допомоги. Чи не могли б ви збільшити видобуток гравію і дати кілька ешелонів для їхньої дільниці?» (І. Багмут.) «Звідки ця несподівана хвиля насунула, звідки хлюпнула буйно й весело? Зимогорова хоче щось пригадати… Але ось уже й вишка. Її дільниця». (О. Донченко.)
Дільниця входить до словосполучення виборча дільниця, що означає територію округу, який об'єднує певну кількість виборців; приміщення, де працює дільнича комісія під час виборчої кампанії. Наприклад: «В день виборів Катя пішла разом з татом і мамою на виборчу дільницю». (Н. Забіла.)
Ділянка — частина поверхні, площі чогось; окрема частина земельної площі, яку використовують з певною метою. «Я будь-яку ділянку прикину вздовж та впоперек на око і скажу, скільки якої породи буде на ній: стільки-то будівельного лісу вийде, а стільки-то хворосту, дровець…» (М. Стельмах.) «— То, може, тебе зобидив хто? Ділянку невірно заміряли в артілі чи трудодень неправильно записали?» (Григір Тютюнник.)
Як військовий термін існує словосполучення ділянка фронту — місце дій якогось військового з'єднання, наприклад: «На інших ділянках фронту від Донецького басейну і до Дніпра бої відбувались з перемінним успіхом». (О. Гончар.)
Ділянка в переносному значенні — галузь якоїсь діяльності. «…Нині застосування електронних цифрових машин розглядається як одна з передових ділянок боротьби за науковий і технічний прогрес». (З журналу.)
Іноді замість слова ділянка неправильно вживають слово дільниця. Отже, слова дільниця і ділянка мають різні, чітко окреслені значення, і плутати їх не слід.

царина, лан, поле, нива, на поприщі, поприще, галузь, сфера, область, ділянка, дільниця

1. Область – галузь – ділянка – сфера
Слова галузь, сфера, ділянка об'єднує спільне значення – «певна сукупність фактів, явищ, занять, що становлять окрему сторону людської діяльності, людських інтересів». З таким самим змістом, але переносно вживаються царина, лан, нива. Вони надають висловлюванню урочистості, піднесеності або, навпаки, служать засобом іронії.
Область у нас – адміністративно-територіальна одиниця. «Батько одвіз матір до родичів на село в Харківську область» (Леонід Смілянський). А також місцевість, де поширені певні явища. У такому разі цей іменник поєднується з означенням: «Гарячі джерела трапляються в областях чинних і згаслих вулканів» (з журналу). Полярна область.
Отже, згідно з лексичними нормами слід казати й писати: в економічній, культурній, медичній галузях, у галузі судочинства, права і т. ін. Очевидно, під впливом російської мови з аналогічним значенням часом помилково вживають і слово область. «Нинішнього року знизилися показники в деяких областях (треба: галузях) народного господарства», «Піднесення виробництва спостерігається в області промисловості» (з газети). Поняття «частина людського організму», буває, теж називають область замість правильного відповідника ділянка. Болі в ділянці (а не в області) грудей, хребта.
2. Ділянка – дільниця
Чи розрізняються між собою ці іменники?
Дільницею називають адміністративно самостійний об'єкт, виробничий вузол на будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. Лексема входить до словосполучення виборча дільниця, що позначає територію округу, який об'єднує певну кількість виборців; приміщення, де працює дільнична комісія під час виборчої кампанії. Є також складальна дільниця, лікарська дільниця, дільниця народного суду тощо. Похідне – дільничний (а не дільничий). Дільничний міліціонер.
Ділянка – окрема частина земельної площі, використовувана з певною метою, виділена за якоюсь ознакою; частина тіла. У ділянці (а не в області) спини, грудей. Військовий термін – ділянка фронту, тобто місце дії з'єднання, підрозділу. Переносно: галузь, сфера діяльності. Отже, ділянка вулиці, ділянка поля, насіннєва ділянка, присадибна ділянка (а не участок), скронева ділянка, наукова ділянка. Як бачимо, слова дільниця і ділянка мають різні, чітко окреслені значення, і плутати їх не можна.
3. Поприще – нива, поле
Мовці чомусь вельми вподобали старослов'янське слово поприще (на поприщі), забуваючи про українські відповідники, які, безперечно, більше суголосні сучасності. Хіба не краще звучить, скажімо, на ниві? «На старшинській ниві і розкрилися повністю всі його (Багірова) таланти» (Олесь Гончар). Або інший вислів – на полі. «Сьогодні моє свято. Найбільше в житті. 55 років скромної праці на літературному полі» (Ольга Кобилянська).
Жива народна мова не знає іменника поприще, але в ній, як слушно зауважують фахівці, є схоже за звуковим складом дієслово поприщити, що викликає в людей комічні непорозуміння, коли вони читають газети чи слухають теле- і радіопередачі й натрапляють на цей непопулярний архаїзм.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

виборча ділянка

Правильніше: виборча дільниця
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

участок

Правильніше: дільниця (виробничий підрозділ), ділянка (землі)
Словник-антисуржик.

Дільниця боротьби за державність

Правильніше: Ділянка боротьби за державність

Виборча ділянка

Правильніше: Виборча дільниця

Поранення в області серця

Правильніше: Поранення в ділянці серця

Співпраця у ділянці зв'язку

Правильніше: Співпраця у сферах зв'язку

В ділянці лівого виска

Правильніше: Зліва на скроні