ДЕ — СЛОВОВЖИВАННЯ

І то хто? і головне, хто?

Замініть скальковану конструкцію головне, хто (що, де, як), використану в питальному реченні, на стилістично кращий варіант: і то хто (що, де, як).

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
А тепер пропонує нам, і головне, що? Почекати! А тепер пропонує нам, і то що? Почекати!

АЛЕ:

Головне, що ми взяли 4 очки в 2 матчах.

Хоч де, хай де і де б не

Перебудуйте допустову конструкцію з компонентом де б не, яка виражає припущення, на стилістично кращий варіант, використавши: хоч де, хай де.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Де б не був ти, знай, що тебе чекають вдома. Хоч де ти будеш, знай, що тебе чекають вдома.

АЛЕ:

Сьогодні немає жодної галузі, де б не працювали жінки.

Напхом, натоптом, ущерть і битком

Слово битком є калькою, замініть стилістично кращим варіантом: напхом, натоптом (напхатися), ущерть (наповнений), переповнений; повно-повнісінько; нема де й голці впасти.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
До зали битком набилися люди. До зали напхалася купа людей.
Кабінет був битком заповнений. Кабінет був переповнений.
У хаті людей битком. У хаті людей повно-повнісінько.

Де

В українській мові питальний і відносний прислівник де, що означає «в якому місці», може вживатися і в значенні питального й відносного прислівників куди, що означає «в яке місце», «в якому напрямку», і звідки («з якого місця», «з якого боку»).
Найчастіше де в значенні «куди» виступає в реченнях, які мають у своєму складі дієслова, що означають раптове або ніким не помічене, несподіване, таємне зникнення або виникнення: подітися, взятися (в значенні «з'явитися»). «Де поділися ви, голоснії слова…» (Леся Українка.) «Де ти в світі подінешся з малим сиротою?» (Т. Шевченко.)
Проте здебільшого прислівники куди і де (в значенні «куди») вживають паралельно. Порівн. у Т. Шевченка в «Гайдамаках»: «Порай мені ще раз, де дітись з журбою?»; «Єсть у мене діти, та де їх подіти?»; «І хлинули сльози; дрібні-дрібні полилися. Де вони взялися?» І там же: «Куди ж воно ділось? відкіля взялось?»

Який вислів правильніший: як би не чи хоч би як?

Дослухайтеся до поради авторитетного нашого письменника і мовознавця Бориса Антоненка-Давидовича. Часто помиляються в тих випадках, наголошував він, коли будують українську фразу за зразком російських висловів как ни («А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь»), какой бы ни («Какой бы ни был результат, а работать нужно») й кажуть та пишуть: «Без освіти нічого не осягнеш, як би не хотів того»; «Не тонкощі сюжетоскладання, якими б не були вони винахідливими, цікавлять нас». Таке калькування інколи навіть не дає змоги гаразд збагнути фразу, наприклад, перше речення, сказане вголос, можна зрозуміти й так: «Без освіти нічого не досягнеш, якщо того не хотів». Щоб цього не траплялося, треба висловлюватися правильно по-українському: «Без освіти нічого не осягнеш, хоч би як того хотів»; «Не тонкощі сюжетоскладання, хоч би які винахідливі вони були, цікавлять нас». Так усталилося в нашій класиці й живому народному мовленні, отож нема чого від цього відступати: «Не до пари голубоньці горобець, хоч який він прехороший молодець» (Леонід Глібов). Так само російським висловам что бы не, кто бы ни, где бы ни відповідають українські хоч би що («Хоч би що він думав, хоч би що робив, а якась потаємна думка точить його серце, мов хробак...» – Михайло Чабанівський), хоч хто, хоч де («Хоч хто казатиме – не слухайсь»; «Хоч де будеш, та я тебе знайду» – Словник Бориса Грінченка).
Уживають як не прикро, як не дивно, треба: хоч як прикро, хоч як дивно.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

набагато, значно, де, куди, кудись, десь у значенні “кудись”, значний, далеко, неабиякий, чималий

1. Чи правильно з погляду літературної норми використовувати прислівник десь у значенні «кудись» (як, наприклад, у народній пісні «Десь поїхав мій миленький...»)?
Правильно. Таке вживання досить поширене, і словники останніх років жодних обмежувальних рекомендацій не подають. Десь у значенні «кудись» вказує на те, що напрямок дії або зовсім невідомий, або відомий не в деталях. «Чудові магістралі, очищаючись від барикад, витягуються в далеч, біжать десь за місто» (Олесь Гончар). «А разом з тим десь з глибини сочились підземні джерела і гасили вогонь» (Михайло Коцюбинський). Принагідно варто сказати і про використання прислівника де в значенні «куди».
В українській мові слово де, що означає «в якому місці», може вживатися і в розумінні куди, тобто «в яке місце», «в якому напрямку», і звідки («з якого місця», «з якого боку»). Найчастіше де в значенні «куди» виступає в реченнях, які мають у своєму складі дієслова, що передають зміст «раптове чи ніким не помічене, несподіване, таємне зникнення або виникнення»: подітися, взятися (в розумінні з'явитися). «Де поділися ви, голоснії слова...» (Леся Українка).
Однак здебільшого прислівники куди і де (в значенні «куди») вживають паралельно. Порівн. у Тараса Шевченка в «Гайдамаках»: «Порай мені ще раз, де дітись з журбою», «Єсть у мене діти, та де їх подіти?»; «І хлинули сльози, дрібні-дрібні полилися. Де вони взялися? І там же: «Куди ж воно ділось? відкіля взялось?»
2. У яких значеннях виступає прислівник значно?
1. «Дуже, сильно». Наприклад: «Значно поріділи ліси в Європі» (Михайло Чабанівський).
2. У значенні «набагато, багато» з порівняльним ступенем прислівника і прикметника. «Ходжу значно краще, задишка менша» (Михайло Коцюбинський), «Протока була значно ширша, ніж це відразу здалося» (Юрій Смолич).
Не слід обмежувати текст викладу прислівником значно, коли є змога варіювати його іншими синонімами, скажімо, замість «значно більша»«куди більша», «значно спростити»«набагато спростити» тощо.
Надуживають у мовленні також прикметником значний. Раз у раз чуємо і читаємо: значні успіхи, значний вплив, значно вищий результат і подібне. А точніше й краще було б: чималі (неабиякі, великі) успіхи (вплив), далеко (або куди, набагато) вищий.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

“аж ніяк” замість “аби не так”

Російський вислів как бы не так! є експресивним синонімічним замінником заперечної частки нет: «Думаешь, сосед возвратил долг? Как бы не так!» Його українські відповідники аж ніяк, де там, овва. Тим-то годиться користуватися котримсь із них, а не вдаватися до недоладного штучного утворення аби не так!
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Де зберігати — на складі, в кладовій чи в коморі?

В одному нарисі написано: «Ніщо так не вразило нас на цьому сатанинському складі: ні копи одягу, ні гори протезів та милиць...» Подибуємо слово склад у значенні «приміщення, де зберігаються якісь матеріали» також у сучасній художній літературі: «Вантажники почали виносити з складу ящики з маслом і лантухи з цукром та борошном» (Л. Смілянський). Проте наші класики воліли послугуватися в такому значенні іншим словом: «Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку» (П. Куліш).
Слово склад має в сучасній українській літературній мові чимало значень: «сукупність речей і речовин» («Людська кров — не однакова, її склад буває різний». — Ю. Смолич), «сукупність людей, що становить ціле» («До Кахівки загін підходив уже в своєму повному складі». — О. Гончар), «будова людського тіла» («Зовнішність у нього — імпозантна, людина середнього віку, міцного складу, кулаком вола вб'є». — Ю. Яновський); трапляється воно й у таких висловах, як «склад життя», «склад думок», «склад мови (пісні, вірша)», а також у граматичному значенні («Читала по складах і спочатку багато дечого не розуміла». — О. Донченко).
Зважаючи на цю значеннєву переобтяженість слова склад, чи не краще замість нього в значенні «приміщення, де щось зберігається» користуватися словом комора, наприклад: «книжкова комора», «комора запасних частин» тощо?
Ну а коли читаємо в газетній хронікальній замітці: «Великі запаси містять також Новосілківська, Старовірівська й Лобачівська кладові», то тут уже ні в кого, крім автора замітки, мабуть, не виникне сумніву, що треба було написати не кладові, бо такого слова нема в нашій мові, а — комори:

площа

Правильніше: (незабудоване місце, де сходиться кілька вулиць)
майдан
Словник-антисуржик.

Листів, де йдеться

Правильніше: Листів, у яких ідеться

Прес-конференція, де заявили

Правильніше: Прес-конференція, на якій заявили

Акти, де говориться

Правильніше: Акти, в яких мовиться