ДАВАТИ — СЛОВОВЖИВАННЯ

ЗМІСТ

Давати змогу, давати нагоду і дозволяти, давати можливість

Замініть скальковану конструкцію давати, дати можливість або дієслово дозволяти, дозволити, вжите не у прямому значенні, на стилістично кращий варіант: давати, дати змогу, давати, дати нагоду.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Це дасть нам можливість завершити роботу вчасно. Це дасть нам змогу завершити роботу вчасно.
Конгрес дасть можливість замислитись над ідентичністю та духовністю наших навчальних закладів. Конгрес дасть нагоду замислитись над ідентичністю та духовністю наших навчальних закладів.
Модернізація дозволяє збільшити виробництво продукції. Модернізація дає змогу збільшити виробництво продукції. 

АЛЕ:

Батько дозволив сину посидіти за кермом.

Відвертати увагу, давати собі спокій, забувати про клопоти, абстрагуватися і відволікатися

Замініть скальковане дієслово відволікатися на стилістично кращий варіант: відвертати свою увагу, давати собі спокій, забувати про клопоти, абстрагуватися.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Він не вміє відволікатися від тривожних думок. Він не вміє відвертати свою увагу від тривожних думок.
Частіше відволікайся! Частіше давай собі спокій!
Лікар порадив частіше відволікатися від усього навколо. Лікар порадив частіше абстрагуватися від усього навколо.

Упорядковувати, давати лад і приводити у порядок

Замініть нехарактерний для української мови вислів приводити у порядок на стилістично кращий варіант: упорядковувати, давати лад, приводити до ладу.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
До початку проведення інвентаризації  відповідальні особи приводять у порядок документи. До початку проведення інвентаризації  відповідальні особи упорядковують документи.
Постраждалий від падіння крана будинок почали приводити в порядок. Постраждалому від падіння крана будинку почали давати лад.
Приведіть у порядок свій вигляд! Приведіть до ладу свій вигляд!

Розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти і знаходитися

Перевірте вживання дієслова знаходитися і в разі потреби замініть:

розташовуватися, лежати — про географічне положення;

міститися — входити до складу, бути всередині;

перебувати — у якому-небудь місці (про людей);

стояти — у якому-небудь місці (про транспорт);

знаходити собі раду, давати собі раду, не розгублюватися — зміркувати, додуматися сказати, зробити що-небудь;

бути — у загальному значенні;

або перефразуйте речення.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Київ знаходиться на березі Дніпра. Київ лежить на березі Дніпра.
Його кабінет знаходився в будівлі ради. Його кабінет містився в будівлі ради.
Діти знаходяться у безпечному місці. Діти перебувають у безпечному місці.
Літаки знаходяться в ангарі. Літаки стоять в ангарі.
Він умів знаходитися у скрутній ситуації. Він умів давати собі раду у скрутній ситуації.
Він знаходився у бідності. Він жив бідно.
Хлопець знаходився у цілковитій залежності від батька. Хлопець цілковито залежав від батька.
Жінка знаходилася вдома. Жінка була вдома.
Юнак знаходився на військовій службі. Юнак служив у війську.

АЛЕ:

знаходитися — бувати виявленим у результаті розшуків; відшукуватися.

Ганна все копалась у комоді. Хустка все чомусь не знаходилася, а Гордія брала нетерплячка (Борис Грінченко).

Схвалювати, підтримувати, погоджуватися, згоджуватися і давати добро

Замініть скальковану конструкцію давати добро на стилістично кращий варіант: схвалювати, підтримувати; давати згоду, погоджуватися, згоджуватися; дозволяти.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Президент дав добро на проведення міжнародних військових навчань. Президент схвалив проведення міжнародних військових навчань.

Даватися взнаки і давати про себе знати

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію давати про себе знати, якщо мовиться про щось, що стало дуже відчутним, важким, неприємним, на стилістично кращий варіант: даватися взнаки, бути відчутним.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
Напевно, десь підсвідомо домашня гра з англійцями ще сидить у нас, і якийсь час ще буде давати про себе знати. Напевно, десь підсвідомо домашня гра з англійцями ще сидить у нас, і якийсь час ще буде даватися взнаки.

АЛЕ:

Син дав про себе знати вже з іншої країни.

Спрямовувати, спрямувати, скеровувати, скерувати, надсилати, надіслати і направляти, направити

Перевірте вживання дієслова направляти і в разі потреби замініть:

спрямовувати, спрямувати, скеровувати, скерувати — керувати рухом автомашини, літака, човна; надавати потрібного напрямку діяльності, вчинкам, розмові;

навертати, навернути — переконуючи, умовляючи, спрямовувати, залучати до чого-небудь;

призначати, призначити, давати, дати призначення — давати розпорядження кому-небудь виконувати щось;

надсилати, надіслати  передавати традиційною або електронною поштою.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
направляти гармату на північ спрямовувати гармату на північ
направляти корабель на мілину скеровувати корабель на мілину
направляти зусилля на подолання проблем спрямовувати зусилля на подолання проблем
діяльність, направлена на скорочення витрат діяльність, спрямована на скорочення витрат
направляти на путь істинний навертати на праведну дорогу
направляти на роботу  призначати на роботу 
направляти листа надсилати листа

АЛЕ:

направляти, направити — готувати, підготувати до роботи, нагострити.

Він добре направив свій інструмент перед роботою.

усвідомлювати, а не давати собі звіт

Усвідомлювати, усвідомити – свідомо сприймати, осягати, розуміти значення, сенс чогось; правильно оцінювати щось. "Півсекунди артилеристи усвідомлювали команду, секунду наводили гармати. І враз загриміли постріли" (Микола Трублаїні), "Неосудний, не усвідомлюючи своєї поведінки, вбіг у коридор, відчинив двері своєї кімнати" (Іван Микитенко).
Немає потреби замінювати ці дієслова рідковживаними сполученнями давати (дати) собі звіт, не давати собі звіту.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

свідчити, свідчення 1, показувати, показання, давати показання

1. Свідчити, а не давати показання
Дієслово свідчити (свідчення) наші засоби масової інформації нерідко замінюють незграбним словосполученням давати показання (копія російської форми). Цей мовний динозавр потрапив навіть у тексти офіційних документів, що дуже прикро.
2. Свідчити – показувати
Свідчити можна про наявність або, навпаки, брак чого-небудь, однак коли йдеться про те, як відбувається щось, до місця буде дієслово показує. Наприклад, «Такі досягнення свідчать про сумлінність і наполегливість школярів», але «Такі досягнення показують, як сумлінно і наполегливо вчилися школярі».
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

залишити (кого?) в спокої

Правильніше: давати (кому?) спокій
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

давати поблажку

Правильніше: потурати
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

давати взамін чого

Правильніше: давати замість чого
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

давати знати

Правильніше: повідомляти, сповіщати
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

дозволяти, давати змогу, давати можливість

Дієслово дозволяти вживається тільки в прямому значенні. Батько дозволив, керівник дозволив. У переносному ж – давати змогу (можливість). «Це дає змогу (а не дозволяє) збільшити виробництво продукції».
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

давати добро чи згоду?

В усному мовленні, а часом і на письмі замість звороту давати згоду вживають давати добро. Так робити не слід. Адже іменник добро означає «сукупність належних комусь речей, предметів, цінностей і т. ін.; майно». Наприклад: «Сини, не змагаючись, спокійно поділились батьківським добром» (Іван Нечуй-Левицький), «Корабель був повний добра» (Юрій Смолич). А якщо ставлять вислів давати добро, то з погляду лексично-семантичних норм можна подумати, що хтось комусь віддає своє майно. Таке некритичне використання розмовного російського фразеологізму давать добро в українській мові спричинює затемнення змісту висловлювання.
Отож давати згоду, схвалювати, підтримувати, погоджуватися, а не давати добро.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Показувати (подавати) вигляд — давати взнаки, навзнаки не давати

Через незнання української фразеології дехто механічно переносить в українську мову російські вислови, надаючи їм нібито української зовнішності. Отак російські вислови показывать вид, не показывать вида перекладають: «Він показує вигляд, наче все розуміє»; «Вона й вигляду не подала, що образилася». Проте є давні українські вислови з цим значенням: давати взнаки (Словник Б. Грінченка); навзнаки не давати (Словник за редакцією А. Кримського). Отже, треба казати: «Він дає взнаки, наче все розуміє»; «Вона й навзнаки не дала, що образилась».

показувати вигляд

Правильніше: давати взнаки
Словник-антисуржик.

давати добро

Правильніше: схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджуватись
Словник-антисуржик.

Давати поблажку

Правильніше: Потурати

Дієслова в наказовому способі, нумо і давай, давайте

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію з дієсловом давай, давайте, якщо мовиться про спонукання до дії, на стилістично кращий варіант, використавши наказовий спосіб дієслова або спонукальні частки.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО
А давайте підемо щедрувати! А ходімо щедрувати!
Давайте вже голосувати! Голосуймо вже!
А давай потанцюємо!  Нумо танцювати! Нумо до танцю!

АЛЕ:

Дієслово давайте вживається у прямому значенні, керуючи іменником:

Давайте ваші зошити. Якщо тебе ображатимуть, то сміливо давай здачі.

Державність створює останній шанс виживання

Правильніше: Державність дає останній шанс виживання

Не дозволяє з'ясувати

Правильніше: Не дає змоги з'ясувати

Дирекція дає добро

Правильніше: Дирекція погоджується, схвалює

Давайте продовжимо розмову

Правильніше: Тож розмовляймо далі

Давайте назвемо ціни

Правильніше: Назвімо ціни

Давайте повернемося

Правильніше: Повернімося